Njësia Administrative Voskop

Njësia Administrative Voskop

Vazhdon vrullshëm puna në njësitë administrative të Bashkisë Korçë. Pastruam dhe sistemuam vendgrumbullimet e mbeturinave në fshatin Goskovë dhe Voskop, për t`i dhënë natyrës së bukur korçare vlerën që meriton.

 

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Në vazhdim të punës për të siguruar mjedise të pastra në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë, u bë pastrimi i mbeturinave dhe sistemimi i vendgrumbullimit në fshatin Drenovë.

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Një ndërhyrje e rëndësishme është organizuar sot, për krijimin e një vendgrumbullimi dhe pastrimin e të gjithë vatrave problematike me mbetje në njësinë administrative Bulgarec.

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastruam rrugët në fshatin Qatrom nga mbetjet e grumbulluara. Punojmë çdo ditë e më shumë, për tu kthyer të gjitha fshatrave pamjen e merituar. 

back