Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Në vazhdim të punës për të siguruar mjedise të pastra në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë, u bë pastrimi i mbeturinave dhe sistemimi i vendgrumbullimit në fshatin Drenovë.

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Një ndërhyrje e rëndësishme është organizuar sot, për krijimin e një vendgrumbullimi dhe pastrimin e të gjithë vatrave problematike me mbetje në njësinë administrative Bulgarec.

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastruam rrugët në fshatin Qatrom nga mbetjet e grumbulluara. Punojmë çdo ditë e më shumë, për tu kthyer të gjitha fshatrave pamjen e merituar. 

18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

back