Bashkia Korçë binjakëzohet me Bashkinë Chambéry në Francë

Bashkia Korçë binjakëzohet me Bashkinë Chambéry në Francë

Për herë të parë një qytet shqiptar binjakëzohet me Francën. Bashkia Korçë dhe Bashkia Chambéry në Francë nënshkruan dje marrëveshjen që i hap rrugën zbatimit të projekteve të përbashkëta konkrete në fushat e turizmit, bujqësisë, kulturës dhe arsimit.

Qytete Binjake

 

 

  1. Marrëveshje Binjakëzimi midis bashkive Korçë – Cluj Napoca (Rumani)

3 Mars 2002

Kryetar Bashkie: Emil Boc

 

Adresa:

MUNICIPALITY OF CLUJ NAPOCA, ROMANIA

STR MEMORANDUMULUI 1-3, CLUJ-NAPOCA 400001, ROMANIA

 

 

  1. Marrëveshje Binjakëzimi midis bashkive Korçë – Mitrovicë (Kosovë)

13 Mars 2003  

Kryetar Komune: Mursel Ibrahimi

 

Adresa:

KOMUNA MITROVOCE

KOSOVE

KOSOVA (KOSOVO), MITROVICE 40000, KOSOVO

 

  1. Marrëveshje Binjakëzimi midis bashkive Korçë – Los Alcazares (Spanjë)

             19 Gusht 2005 

             Kryetar Bashkie:  Juan Escudero Sanchez

 

             Adresa:

             MUNICIPALITY OF Los ALCAZARES,        

             (VALENZIA), SPAIN

 

 

  1. Marrëveshje Binjakëzimi midis bashkive Korçë – Selanik (Greqi)

10 Tetor 2005 

Kryetar Bashkie: Vassilios Papageorgopoulos

 

Adresa:

MUNICIPALITY OD THESSALONIKI

                CITY HALL 45

                VENIZELOU STR.

                GR-546 31

 

  1. Pakti i Miqësisë midis bashkive Korçë – Verona (Itali)    

     24 Qershor 2006 

     Kryetar Bashkie:  Paolo Zanotto

 

            Adresa:

            COMUNE DI VERONA

            PIAZZA BRA, 1-37121, ITALIA

 

  1. Bashkia Wolfsberg (Austri) - Marreveshja ende nuk eshte nenshkruar

     Kryetar Bashkie: Gerhard Seifried

 

    Adresa:

           STADTGEMEINDE WOLFSBERG IN KARNTEN

           9400 WOLFSBERG –POSTFACH 14

           AUSTRIA

 

 

 

Binjakezimet

MARRËVESHJE BINJAKËZIMI MIDIS QYTETIT KORÇË (SHQIPËRI) DHE CLUJ-NAPOCA (RUMANI)

Kjo marrëveshje u nënshkrua më 13/03/2002 në Cluj-Napoca dhe ka si qëllim promovimin e marrëdhënieve të favorshme për të dy palët dhe të bashkëpunimit midis administratave lokale për arritjen e objektivave si vijon:

    * Ndërmarrja e veprimeve konkrete nëpërmjet inkurajimit të shkëmbimeve komerciale dhe investimeve

    * Vendosja dhe zhvillimi i marrëdhënieve midis Dhomave të Tregëtisë dhe Industrisë reciproke

    * Shkëmbime në fushën e arsimit dhe edukimit midis dy qyteteve

    * Asistencë organizative në fushën e kulturës, arteve, sporteve, turizmit

    * Ndërtime të parqeve, zonave të gjelbra të qyteteve si dhe emërtimet e rrugëve

    * Zhvillimi i evenimenteve kulturore dhe ekspozitave

    * Zhvillimi i një programi vjetor  bashkëpunimi në fushën e administratës publike lokale


MARRËVESHJE BINJAKËZIMI MIDIS QYTETIT KORÇË (SHQIPËRI) DHE LOS ALCAZARES (SPANJË)


Kjo marrëveshje u nënshkrua më 19/08/2005 në Los Alcazares dhe ka si qëllim bashkëpunimin paqësor midis Shqipërisë dhe Spanjës, në frymën e lirisë dhe miqësisë me objektivat e mëposhtme:

    * Shkëmbime në të gjitha fushat sidomos midis rinisë
    * Kontributi me përpjekje të përbashkëta dhe angazhime reciproke në të mirë të paqes dhe mirëqënies së të dy vendeve


MARRËVESHJE BINJAKËZIMI MIDIS QYTETIT KORÇË (SHQIPËRI) DHE VERONËS (ITALI)

Kjo marrëveshje u nënshkrua më 24/06/2006 në Verona dhe ka si qëllim zhvillimin e raporteve të bashkëpunimit për të thelluar njohjen reciproke dhe për të vazhduar  më tej projektet tashmë të nisura të shkollës së gjuhëve të huaja. Gjithashtu ky Pakt Miqësie ka në objektivat e tij:

    * Zhvillimin e marrëdhënieve miqësore me përfshirjen e institucioneve dhe shoqatave publike e private
    * Shkëmbime të shpeshta në sektorin ekonomik, edukativ, arsimor, kulturor dhe atë të turizmit.


MARRËVESHJE BINJAKËZIMI MIDIS QYTETIT KORÇË (SHQIPËRI) DHE SELANIKUT (GREQI)

Kjo marrëveshje u nënshkrua më 14/10/2005 në Selanik dhe ka si qëllim nxitjen dhe zgjerimin e marrëdhënieve miqësore midis Greqisë dhe Shqipërisë si faktorë të rëndësishëm të përparimit në fushën e marrëdhënieve ndërkombëtare. Kjo marrëveshje synon në realizimin e disa objektivave:

    * Forcimi i rolit të pushtetit vendor për të rritur mirëqënien e të dy qyteteve
    * Forcimi i paqes dhe stabilitetit nëpërmjet bashkëpunimit të ndërsjelltë në të gjitha fushat  dhe në interes të qytetarëve të Selanikut dhe Korçës
    * Shkëmbimi i informacionit dhe përvojës në fushën e kulturës, arsimit, kualifikimit profesional, rinisë dhe sporteve
    * Rritja e bashkëpunimit midis organizmave, institucioneve dhe forume vetë ndërsjellta
    * Forcimi i lidhjeve midis banorëve të dy shteteve sidomos në drejtim të zhvillimit të turizmit


MARRËVESHJE BINJAKËZIMI MIDIS QYTETIT KORÇË (SHQIPËRI) DHE MITROVICËS (KOSOVË)

Kjo marrëveshje u nënshkrua më 13/03/2003 në Mitrovicë dhe ka si qëllim rritjen e bashkëpunimit midis dy qyteteve si qytete që kanë shumë elementë të përbashkët në aspektin e gjuhës, zakoneve dhe traditave. Kjo marrëveshje synon në realizimin e disa objektivave:

    * Shkëmbime në fusha të tilla si kultura, arti, tradita.
    * Shkëmbime eksperiencash përsa i përket punës dhe shërbimeve nga stafi i Bashkive reciproke
    * Rritja e numrit të koncerteve, ekspozitave në të dyja anët e kufirit
    * Hartimi dhe implementimi i projekteve të përbashkëta që çojnë në zhvillimin e ndërsjelltë.
back