Takim në fshatin Porodinë, Njësia Administrative Bulgarec

Takim në fshatin Porodinë, Njësia Administrative Bulgarec

Takim në Njësinë Administrative Bulgarec, me banorë të fshatit Porodinë.

Pas investimeve të kryera:

ujësjellës i ri

asfaltimi i segmentit rrugor Lumalas-Melçan-Porodinë

asfaltimi i rrugës hyrëse të fshatit

 

read more

"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet,problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Në kuadër të hartimit të Projekt-Buxhetit për vitin 2018, zhvilluam një takim me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor.

read more
back