Takim në fshatin Porodinë, Njësia Administrative Bulgarec

Takim në fshatin Porodinë, Njësia Administrative Bulgarec

Takim në Njësinë Administrative Bulgarec, me banorë të fshatit Porodinë.

Pas investimeve të kryera:

ujësjellës i ri

asfaltimi i segmentit rrugor Lumalas-Melçan-Porodinë

asfaltimi i rrugës hyrëse të fshatit

 

read more

"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

"Buxhetimi me Pjesëmarrje", me banorët e Nj.A. Voskop dhe Mollaj.

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

"Buxhetimi me Pjesëmarrje" me banorët e qytetit të Korçës

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet,problematikat dhe nevojat e komunitetit, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018. 

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Takim konsultativ me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor

Në kuadër të hartimit të Projekt-Buxhetit për vitin 2018, zhvilluam një takim me Komisionin Këshillimor Qytetar Vendor.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Voskopojë

Diskutuam së bashku lidhur me shqetësimet, problematikat dhe nevojat e tyre, për të vendosur prioritetet e investimeve për vitin 2018.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Vazhdojmë takimet e "Buxhetimit me Pjesëmarrje", një proces renditjeje prioritetesh dhe vendimmarrje i përbashkët, përmes të cilit komuniteti dhe pushteti vendor vendosin bashkarisht në lidhje me akordimin e investimeve publike.

read more

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Vithkuq

Buxhetimi me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Vithkuq

Diskutuam lidhur me nevojat e tyre dhe realizimin e projekteve që do të sjellin përmirësim të ndjeshëm në kushtet e jetesës.

read more

"Markata e Shijes"

"Markata e Shijes"

Një projekt ambicioz, realizimi i të cilit do t'i sjellë Korçës një tjetër pol ekonomiko-turistik.

read more

Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Takim për Programin e Buxhetimit Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Bulgarec

Me banorët e Njësisë Administrative Bulgarec, për të vendosur së bashku prioritetet për investimet publike në zonat ku ata jetojnë.

read more

Takim për Buxhetimin Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Mollaj

Takim për Buxhetimin Afatmesëm 2018 - 2020 në Njësinë Administrative Mollaj

Me banorët e Njësisë Administrative Mollaj, për të marrë propozimet e tyre konkrete për nevojat e tyre për investime publike në zonat ku ata jetojnë.

read more
back