Trajnimi për fotografinë në Bitola

Bitola dallohet për kulturën dhe traditat dhe ka një qendër promovuese të fotografisë, ku të rinjtë janë trajnuar për të bërë fotografi bardh e zi dhe me ngjyra. Trajnimi për fotografinë u zhvillua prej datës 15-24 Gusht në Bitola. Në këtë trajnim kanë marrë pjesë 10 të rinj nga Korça së bashku me 10 të rinj nga Bitola.

Të rinjtë ndoqën aktivitetet sipas një axhende të planifikuar profesionalisht, duke bërë fotografi të ndryshme. Ky aktivitet iu dha të rinjve nga Korça, mundësinë për të mësuar më shumë rreth fotografisë dhe për të ndarë përvojat më bashkëmoshatarët e tyre në Bitola. Ata ishin në gjendje të njihnin më mirë veçoritë e Bitolës, stilin e jetesës dhe t’i fotografonin ato.

Rezultati i këtij trajnimi ishte një ekspozitë me fotot tyre, e cila u çel në Bitola në 24 Gusht 2011. Grupi i Korçës, është duke punuar tani për të përgatitur një seri të fotografive nga Korça, të cilat do të përdoren për të ilustruar Kalendarin e Aktiviteve 2012. Ky kalendar do të publikohet për të dy qytetet në shqip, në anglisht dhe maqedonisht.

Shkolla Verore e Fotografisë

\"\"Shkolla verore e fotografisë zhvillohet për një periudhë ditore prej 15 ditësh e orientuar drejt njohurive mbi peisazhin dhe fotografinë e arkitekturës. Këto zhanre të fotografisë zhvillohen si lëndë bazë mësimore e cila ndihmon studentët të dokumetojnë qytetin dhe trashëgiminë kulturore. Programi mësimor ndërtohet në mënyrë të tillë që të mbulojë nevojat e studentëve për njohuri bazë mbi fotografinë me njohuri teorike dhe praktike në terren.

Programi i shkollës së verës do të përfshijë veç programit mësimor edhe:

  • Leksion i zgjeruar për historinë e fotografisë
  • Një workshop 2 ditor me një trajner të huaj

Projekti final i shkollës përfshin realizimin e një pakete fotosh të zgjedhura nga studentë, e cila do të përdoret për realizimine kartolinave promovuese për qytetin.

Duke njohur trashëgiminë dhe traditën e pasur të qytetit të Korçës në lëmin e arteve pamore dhe të fotografisë në veçanti,ne jemi të bindur se do të gjejmë aty klimën e duhur që do të ndihmojë në arritjen e produkteve të frytshme.

back