Lagjja 4 do të ketë infrastrukturë krejtësisht të transformuar.

Lagjja 4 do të ketë infrastrukturë krejtësisht të transformuar.

Së shpejti Lagjja 4 (ish fusha e druve) do të ketë infrastrukturë krejtësisht të transformuar.

Vijon me ritme të shpejta puna për shtrimin e trotuarëve me pllaka dhe vendosjen e bordurave. Puna do të vijojë më pas me rehabilitimin e ujërave siperfaqësore dhe asfaltimin e plotë të rrugëve.

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Qatrom

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Qatrom

QATROM

Po punohet për pastrimin e kanalit kullues brenda fshatit në ndihmë të fermerëve të këtij fshati dhe për të shmangur përmbytjet në rast reshjesh.

Pastrimi i kanaleve anësorë në rrugën turistike të Moravës

Pastrimi i kanaleve anësorë në rrugën turistike të Moravës

Vazhdojmë punën për t'i paraprirë periudhës së dimrit.

Aktualisht po punohet për pastrimin e kanaleve anësorë në rrugën turistike të Moravës.

Lehtësohet lëvizja edhe për banorët e zonës së Lekasit.

 Lehtësohet lëvizja edhe për banorët e zonës së Lekasit.

Ka filluar puna për sistemimin e rrugës Lindi-Marjan në Njësinë Administrative Lekas. Ndërhyrje po bëhen për hapjen dhe pastrimin e kanaleve anësorë, vendosjen e tombinove si edhe sistemimin dhe mbushjen e trasesë me çakull.

back