Vazhdon aksioni i pastrimit edhe në lagjet 4, 6, 8, 14, 16 në qytet

Vazhdon aksioni i pastrimit edhe në lagjet 4, 6, 8, 14, 16 në qytet

Skuadra e Shërbimeve Publike dhe mjetet po punojnë për largimin e inerteve dhe mbeturinave nga këto zona banimi.

Stop ndotjes së hapësirave publike nga vetë banorët!

Së bashku për një Korçë të pastër!

Vazhdon projekti i suksesshëm i riciklimit edhe në Lagjet 4, 5 dhe 13

Çdo shtëpi private do të pajiset me qese të përshtatshme për mbetjet e riciklueshme.

Së bashku për një qytet më të pastër!

Pastrimi i kanaleve kullues

Pastrimi i kanaleve kullues

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues në çdo Njësi Administrative. Ndërmarrja e shërbimeve publike aktualisht po punon në Bulgarec për të lehtësuar më tepër punën e fermerëve.

Pastrimi i përroit të fshatit Voskop

Pastrimi i përroit të fshatit Voskop

Në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Ujitje Kullimit, kemi ndërhyrë për pastrimin e përroit të Voskopit.

Njësia Administrative Voskop

Njësia Administrative Voskop

Vazhdon vrullshëm puna në njësitë administrative të Bashkisë Korçë. Pastruam dhe sistemuam vendgrumbullimet e mbeturinave në fshatin Goskovë dhe Voskop, për t`i dhënë natyrës së bukur korçare vlerën që meriton.

 

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Në vazhdim të punës për të siguruar mjedise të pastra në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë, u bë pastrimi i mbeturinave dhe sistemimi i vendgrumbullimit në fshatin Drenovë.

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Një ndërhyrje e rëndësishme është organizuar sot, për krijimin e një vendgrumbullimi dhe pastrimin e të gjithë vatrave problematike me mbetje në njësinë administrative Bulgarec.

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastruam rrugët në fshatin Qatrom nga mbetjet e grumbulluara. Punojmë çdo ditë e më shumë, për tu kthyer të gjitha fshatrave pamjen e merituar. 

18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Jemi të angazhuar të ndërhyjmë në çdo fshat, tek çdo njësi administrative, për të mos patur më pamje të shëmtuara mbetjesh të hedhura pa kriter. Në Barç, pastruam vatra mbetjesh shumë problematike, kërkesa jonë sot është angazhimi i banorëve për ta mbajtur pastër ambientin.

back