Pastrimi i kanaleve kullues

Pastrimi i kanaleve kullues

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues në çdo Njësi Administrative. Ndërmarrja e shërbimeve publike aktualisht po punon në Bulgarec për të lehtësuar më tepër punën e fermerëve.

Pastrimi i përroit të fshatit Voskop

Pastrimi i përroit të fshatit Voskop

Në bashkëpunim me Drejtorinë Rajonale të Ujitje Kullimit, kemi ndërhyrë për pastrimin e përroit të Voskopit.

Njësia Administrative Voskop

Njësia Administrative Voskop

Vazhdon vrullshëm puna në njësitë administrative të Bashkisë Korçë. Pastruam dhe sistemuam vendgrumbullimet e mbeturinave në fshatin Goskovë dhe Voskop, për t`i dhënë natyrës së bukur korçare vlerën që meriton.

 

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Pastrimi i mbeturinave në njësinë administrative Drenovë

Në vazhdim të punës për të siguruar mjedise të pastra në të gjithë territorin e Bashkisë Korçë, u bë pastrimi i mbeturinave dhe sistemimi i vendgrumbullimit në fshatin Drenovë.

back