Takim me kryetarin e shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm

Takim me kryetarin e shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm

U zhvillua në bashki një takim me kryetarin e shoqatës së Biznesit të Vogël dhe të Mesëm të Shqipërisë, z.Albert Nasto. Gjatë këtij takimi u diskutua për Paketën Fiskale të vitit 2022, evidentimin e sfidave për të ardhmen, propozime si dhe mundësi për lehtësimin e bizneseve.

back