9 Programet e Bashkisë Korçë

 

1. Korça, Shpirti i traditës
 
1-Panairi i Poçerisë   
2-Festa e lakrorit   
3-Festa e birrës   
4-Java e kulturës  
5-Panairi i Fundvitit 
6-Korça, qyteti i luleve  
7-Karnavalet e Korçës  
8-Suveniret e qytetit  
9-Java e kinemasë
10-Fundjava e muzikes live
 
2. Qyteti social
 
1-Qendër komunitare për të moshuarit
2-Karta për moshen e tretë
3-Fondi i shoqërise civile
4-Nxitje e punësimit për personat që marrin përkrahje sociale
5-Ndërtimi i rampave për personat me aftësi të kufizuara në shkollën Demokracia
6- Kite shkollore për fëmijet në nevojë
 
 

 3.Qyteti mbështet të rinjtë

 
1-Qendër rinore
2-Bursa për gjimnazistet
3-Panairi i punës
4- Punësimi sezonal
 
 
4. Sport për të gjithë
 
Veprimtari  sportive në qytet
 
5. Bashkia për qytetarët
 
Kalendari i aktiviteteve
Përfshirja e publikut ne vendimmarrje
Cikël emisionesh televizive “Bashkia për qytetarët”
Pritje me rastin e 7 Marsit (respekt për mësuesit)
Pjesëmarrje  në ekspozita e panaire ndërkombëtare
Ditët e Korçës ne Tiranë
Ejani në bashkëbisedim ( emisione radiofonike)
 
6. Qyteti për fëmijët
 
1-Artistët e vegjël
2-Kampe verore
3-Festa e 1 Qershorit
4-Ekspozita e fundvitit
5-Pasurimi i bibliotekës së fëmijeve
6-Granti konkurrues i shkollave
7-Të promovojmë të ushqyerin e shëndetshëm
 
 
7.Iniciativa vendore mjedisore
 
Programi IVM  perfshin 4 projekte:
 
- “Ne jemi pjesë e Tokës” – 22 Prill  – Dita e Tokës
- “Për një Korçë më të Pastër” – 5 Qershor – Dita e Mjedisit
- “Në qytet pa makinën time” – 22 Shtator  – Dita pa makina
 
 
8.Pranë biznesit
 
- Grante për bizneset e reja
- Fletëpalosje për incentivat fiskale
- Fletëpalosje për taksat
- Guida e investimeve
- Stop informalitetit
 
 
9. E-City
 
- Korça Art
 
back