Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E ULËT DREJTUESE

Lloji  i diplomës “Master Shkencor”

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

 

  • 1 (një) Përgjegjës  i Sektorit të  Turizmit dhe Projekteve, kategoria III.a/1.

 

 

 


 

 

read more

Njoftim

NJOFTIM MBI REZULTATET E VERIFIKIMIT PARAPRAK  PËR LËVIZJE PARALELE NË KATEGORINË E LARTË DREJTUESE

Lloji  i diplomës: “Master Shkencor” në Fakultetin Ekonomik

Në zbatim  të nenit 26, të ligjit 152/2013 “Për nëpunësin civil” i ndryshuar,si dhe Vendimin nr. 242 datë 18.03.2015 të Këshillit të Ministrave, Njësia e Menaxhimit të Burimeve Njerëzore pranë Institucionit të Bashkisë Korçë, në përfundim të verifikimit paraprak të kandidatëve , për përmbushjen e kushteve të lëvizjes paralele dhe kërkesave të veçanta të përcaktuara në shpalljen për konkurrim, njofton se për grupin e pozicioneve :

  • 1 (një) Drejtor i Drejtorisë së Përgjitshme të Financës, Buxhetit dhe Menaxhimit Financiar dhe Kontrollit, kategoria II.a.

 

 

 

 


 

read more

Finalja e parë e Kampionatit Kombëtar të volejbollit për femra

Finalja e parë e Kampionatit Kombëtar të volejbollit për femra

Luhet finalja e parë e Kampionatit Kombëtar të volejbollit për femra.

Ora 19:00, pallati i sportit "Tamara Nikolla".

Rin Show

Rin Show

RIN SHOW, formati artistik më i dashur për të rinj!

Argëtim pafund me talentet, të cilët do të jenë artistët e së ardhmes.

 

read more
back