INFORMACION PRAKTIK

Urgjenca mjekësore:               127 /  082242555 

Shërbimi  i Policisë:                 129 /  082242500 

Policia Rrugore:                       126

Zjarrfikësja:                               128  /  082242018 

Ujësjellësi:                                 082243072 

Elektriku:                                   054221000  /  082242542 

Posta:                                         124  /  082242583

 

Taxi:                                            082244444 

 back

 

back