Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Pastrim mbetjesh në njësinë administrative Bulgarec

Një ndërhyrje e rëndësishme është organizuar sot, për krijimin e një vendgrumbullimi dhe pastrimin e të gjithë vatrave problematike me mbetje në njësinë administrative Bulgarec.

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastrim i rrugëve në fshatin Qatrom

Pastruam rrugët në fshatin Qatrom nga mbetjet e grumbulluara. Punojmë çdo ditë e më shumë, për tu kthyer të gjitha fshatrave pamjen e merituar. 

18 DITË PËR 18 LAGJE

18 DITË PËR 18 LAGJE

Bashkia Korçë përfundoi në qytet aksionin e pastrimit “18 ditë për 18 lagje” me një program pune të detajuar në bashkëpunim me Ndërmarrjen e Shërbimeve Publike dhe firmën e pastrimit “Korsel”. Qëllimi i këtij askioni përveç funksionit të pastrimit të qytetit, sistemimit dhe shtimit të sipërfaqeve të gjelbra pati për synim edhe ndërgjegjësimin e të gjithë qytetarëve për të mbajtur pastër mjedisin që na rrethon. 
Mbajtja pastër e mjedisit reflekton Qytetari!
‪#‎sëbashkupërnjëmjedistëpastër‬

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Pastrimi i mbetjeve në fshatin Barç

Jemi të angazhuar të ndërhyjmë në çdo fshat, tek çdo njësi administrative, për të mos patur më pamje të shëmtuara mbetjesh të hedhura pa kriter. Në Barç, pastruam vatra mbetjesh shumë problematike, kërkesa jonë sot është angazhimi i banorëve për ta mbajtur pastër ambientin.

back