Çakullohet rruga Panarit-Treskë në Njësinë Administrative Vithkuq

Çakullohet rruga Panarit-Treskë në Njësinë Administrative Vithkuq

Me mbështetjen e Ministrisë së Mbrojtjes vitin e kaluar filloi puna për hapjen e segmentit rrugor Panarit-Treskë në Njësinë Administrative Vithkuq, si mundësi alternative për nevojat e banorëve të kësaj zone. Tashmë ka filluar puna për çakullimin e këtij segmenti me qëllim shmangien e problematikave që kjo rrugë ka gjatë periudhës së dimrit.

Filloi puna edhe për rehabilitimin e rrugës Voskopojë-Krushovë

Filloi puna edhe për rehabilitimin e rrugës Voskopojë-Krushovë

Filloi puna edhe për rehabilitimin e rrugës Voskopojë-Krushovë. Rehabilitimi i kësaj rruge ka një ndikim të rëndësishëm për përmirësimin e infrastrukturës rrugore.

 

Çakullohet rruga Lekas-Voskopojë

Çakullohet rruga Lekas-Voskopojë

Filloi puna për rehabilitimin e rrugës Lekas-Voskopojë. Çdo ditë në punë për t’u mundësuar banorëve kushte më të mira infrastrukturore.

 

Çakullohet rruga e Lavdarit të Vjetër

Çakullohet rruga e Lavdarit të Vjetër

Filloi puna për çakullimin dhe sistemimin e rrugës së Lavdarit të vjetër, e cila do të lehtësojë lëvizjet e banorëve të këtij fshati. Bashkia vazhdon punën çdo ditë në njësitë administrative për të përmirësuar kushtet infrastrukturore dhe lehtësimin e qarkullimit të mjeteve dhe njerëzve.

Vazhdon çakullimi i rrugëve të parcelave

Vazhdon çakullimi i rrugëve të parcelave
Vazhdon puna për çakullimin e rrugëve të parcelave edhe në Njësinë Drenovë. Aktualisht po punohet në fshatin Qatrom. Çdo ditë në ndihmë të fermerëve për të lehtësuar ndjeshëm punën e tyre.

Vazhdon puna për përmirësimin e infrastrukturës në institucionet arsimore

Vazhdon puna për përmirësimin e infrastrukturës në institucionet arsimore

Bashkia e Korçës po vazhdon punën për përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore përpara fillimit të vitit të ri shkollor. Aktualisht po bëhet termoizolimi i jashtëm i Shkollës “Haki Mborja“ në fshatin Mborje.

 

 

Vazhdon puna për përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore

Vazhdon puna për përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore

Gjatë sezonit veror do të punohet për përmirësimin e kushteve në institucionet arsimore. Aktualisht po punohet tek Shkolla “Raqi Qirinxhi” për riparimin e çatisë dhe tek Konvikti i Shkollave të Mesme Profesionale, për termoizolimin dhe lyerjen e godinës.

Ndërhyrje për pastrimin e përroit në fshatin Vinçan

Ndërhyrje për pastrimin e përroit në fshatin Vinçan

Bashkia Korçë ka ndërhyrë për pastrimin e përroit të fshatit Vinçan, për shkak të reshjeve me intensitet të lartë që kanë rënë ditët e fundit.

Në gatishmëri për t’i paraprirë çdo situate emergjente, si edhe rrezikut nga vërshimi i ujit në tokat bujqësore.

Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Që prej dy vitesh po bëhet një punë e jashtëzakonshme, duke mbajtur pastër kanalet kullues për të parandaluar situata të rreshjeve të pazakonta.

read more

Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Studentët e Universitetit Politeknik të Worcester (WPI) në SHBA, janë duke punuar bashkë me stafin e UKKO SH.A për të zhvilluar një projekt propozim për sisteme të integruar të trajtimit të ujrave të ndotura për dy fshatra të Bashkisë Korçë.

read more
back