Hartëzimi i shërbimeve shëndetësore dhe gjiniore për të rinjtë.

Hartëzimi i shërbimeve shëndetësore dhe gjinore për të rinjtë” është përgatitur nga Observatori për të Drejtat e Fëmijëve dhe të Rinjve, në kuadër të Programit të Përbashkët të OKB-së “Leave No One Behind” (LNB2) që mbështetet nga Agjencia Zvicerane për Zhvillim dhe Bashkëpunim dhe zbatohet nga katër Agjencitë e OKB-së UNDP, UNFPA, UNICEF dhe UN WOMEN në partneritet me Qeverinë Shqiptare që synon të fuqizojë personat vulnerabël në Shqipëri për të pasur akses të barabartë në shërbimet dhe mundësitë publike, për të pasur një zë në vendimmarrjen publike që ndikon në jetën e tyre dhe për të kërkuar përgjegjësi.

Të dhënat mbi institucionet dhe kontaktet në “Hartën e shërbimeve shëndetësore dhe gjinore për të rinjtë” janë mbledhur në bashkëpunim me stafin e Bashkisë Korçë, përgjatë Shtator 2023 - Nëntor 2023.

 

Për më tepër informacion për Hartëzimin e shërbimeve për të rinjtë, KLIKO LINKUN:

https://sherbimeshendetesore.observator.org.al/

back