Vendim për miratimin e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korçë

Vendim për miratimin e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korçë

Kërkesë për miratimin e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor

Kërkesë për miratimin e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor, drejtuar këshillit të Bashkisë Korçë.

 

Shkarko Dokumentin

Vendim i Kryetarit të Bashkisë Korçë për marrjen e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor

Vendim i Kryetarit të Bashkisë Korçë për marrjen e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor.

Shkarko Vendimin

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korçë

Vendim për marrjen e nismës për hartimin e planit të përgjithshëm vendor të Bashkisë Korçë

Shkarko vendimin Këtu

back