Zhvilluam mbledhjen e përvitshme të Komitetit Drejtues Kundër Dhunës në Familje.

Zhvilluam mbledhjen e përvitshme të Komitetit Drejtues Kundër Dhunës në Familje.

Ky mekanizëm, i ngritur për referimin dhe asistimin e rasteve të dhunës në familje, synon minimizimin e këtij fenomeni në Bashkinë e Korçës.

Takim me Z. Claus Neukirch, Shef i Zyrës së Misionit të Këshillit të Europës.

Takim me Z. Claus Neukirch, Shef i Zyrës së Misionit të Këshillit të Europës.

Bashkia Korçë do të jetë një prej 50 bashkive përfituese të Programit të Këshillit të Europës “ROMACTED", program i qeverisjes së mirë dhe fuqizimit rom në nivelin vendor.

read more

MBRO VETEN! RAPORTO!

MBRO VETEN! RAPORTO!

Bashkia Korçë organizoi aktivitetete sensibilizuese kundër dhunës, për informimin dhe ndërgjegjësimin e fëmijëve të shkollave 9-vjeçare.

 

read more

Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Zyra Rajonale e Komisionerit për Mbrojtjen nga Diskriminimi në Korçë

Mbështetëm krijimin e kësaj zyre pilot për të siguruar akses dhe afërsi me publikun.

read more
back