Shërbimi i Transportit

Shërbimi i Transportit Urban

Shërbimi i transportit qytetës kryhet nga subjekti i transportit “ Ortakëria Korça Sh.p.k”. bazuar në kontratën e lidhur me Bashkinë Korçë. 

Puna e këtij shërbimi konsiston në zbatimin e pikave të kontratës në zërat e mëposhtëm: 

    * Orari i shërbimit i cili është në periudhën 15 tetor – 31 mars nga ora 06.00-18.00 dhe për periudhën tjetër nga ora 06.00-20.00. 
    * Zbatimi i itinerarit të transportit urban që nënkupton respektimin e stacioneve të përcaktuara. 
    * Numri i mjeteve në linjë duhet të jetë ai i përcaktuar në kontratë jo më pak se tre autobusë. 
    * Pajisja e udhëtarëve me bileta udhëtimi 

Kontrolli i këtij shërbimi kryhet nga supervizori i shërbimit urban. 

Shërbimi i Transportit Ndërqytetas

Korça është nyje e rëndësishme transporti që lidh me rrugë auto Shqipërinë e Mesme me rrethet Devoll, Kolonjë e Përmet nëpërmjet Pogradecit. Në Korçë kalon rruga kombëtare që lidh Shqipërinë Juglindore me Greqinë, qytetet Selanik, Larisa etj. 

Rrugët kryesore auto janë:Korçë-Elbasan-Tiranë,Korçë-Ersekë,Korçë-Bilisht- Kapshticë. Përveç rrugëve automobilistike, transporti në Korçë mund të bëhet nëpërmjet linjës hekurudhore ku kalohet në Elbasan deri në stacionin e fundit që është Guri i Kuq pranë Pogradecit. 

back