Aktivitetet e Qendrës Kulturore "V. Mio"

- Koncert i kuartetit të harqeve të Radio Televizionit Shqiptar, 15 Prill 2011.

- Ekspozita “Pranvera 2011”, 2 Maj 2011.

- Konkursi Ndërkombëtar i Fotografisë “Sotir”, 24 Qershor 2011.

- Festivali Ndërkombëtar i Karnavaleve, 25 Qershor 2011.

- Shkolla Verore e Fotografisë, 27 Qershor- 9 Korrik 2011.

- Simpoziumi Ndërkombëtar “Skulptura e Parkut”, 6- 16 Korrik 2011.

- Festivali i VI i orkestrinave frymore, Korrik 2011.

- Koncert duo piano me artistët: Nora Çashku, Eriona Nurcelli, Shtator 2011.

- Koncert “Tinguj pastorale” i flautistit Ilia Lulo- Shtator 2011.

- Kolonia Ndërkombëtare e Piktorëve “Ditet e Mios”- 25 Tetor 2011.

- Mbrëmje koncertore me artistët: Eljona Sinjari, Ilirjana Fshati, Greta Papa,

  Tetor 2011.

- Ekspozita e fëmijëve "Cicërima mbi telajo", 31 Dhjetor 2011.

back