Restaurimi i shtëpisë muze të piktorit "Vangjush Mio"

Restaurimi i shtëpisë muze të piktorit "Vangjush Mio"

Muzetë frymëzojnë përmes eksperiencave që ata i dhurojnë vizitorëve, si dhe ruajnë identitetin dhe kulturën brenda çdo vepre që ekspozojnë. Krahas muzeve të shumtë që ka Korça, pa diskutim më unikët në Shqipëri, shtëpia e piktorit "Vangjush Mio" mbetet një nga pasuritë kulturore më të rëndësishme, tashmë përfituese e Bonusit të Rijetëzimit.

read more

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Dita Kombëtare e Trashëgimisë Kulturore

Muzeu Kombëtar i Artit Mesjetar, më i veçanti dhe një ndër më të vizituarit në Shqipëri, ekziston sot falë kontributit të jashtëzakonshëm të Theofan Popës, i cili me sakrifica dhe shumë dashuri shpëtoi nga shkatërrimi diktatorial me mijëra ikona dhe objektet të tjera liturgjike, me anë të të cilave shkruhet sot historia jonë e artit.

read more

Ministria e Jashtme e Japonisë vlerëson me çertifikatë muzeun Oriental "Bratko"

Ministria e Jashtme e Japonisë vlerëson me çertifikatë muzeun Oriental "Bratko"

Muzeu Oriental "Bratko" vlerësohet me çertifikatë nga Ministria e Jashtme e Japonisë për promovimin e kulturës japoneze në qytetin e Korçës.

read more
back