Përcaktimi i kullotave dhe livadheve

Përcaktimi i kullotave dhe livadheve

Referuar detyrave dhe përgjegjësive të institucioneve shtetërore për ruajtjen e hapësirave publike, u zhvillua sot në bashki një mbledhje e rëndësishme për krijimin e planit të masave për moslejimin e kafshëve të prodhimit në këto hapësira. Si rezultat, do të përcaktohen kullotat dhe livadhet, si dhe aftësitë mbajtëse të tyre për ruajtjen e ekuilibrit ekologjik të fondit kullosor nëpërmjet unifikimit të kërkesave.

Panair i Qendrës së Formimit Profesional

Panair i Qendrës së Formimit Profesional

Në vazhdim të aktiviteteve të Panairit të Pranverës, u ekspozuan sot në zonën këmbësore të qytetit, punime të realizuara nga të rinjtë e kurseve të Qendrës të Formimit Profesional Korçë. Këto iniciativa tregojnë orientimin e të rinjve drejt formimit profesional me qëllim plotësimin e nevojave që ofron tregu i punës. Këtij aktiviteti iu bashkuan edhe të rinjtë e Njësisë Kreative Bashkia Korçë, të cilët u prezantuan me një ide ndryshe, në funksion të sensibilizimit qytetar për mbajtjen pastër të mjedisit. Dy stenda të realizuara në bashkëpunim me kursantë të kësaj qendre,do të vendosen në pedonalen e qytetit si një element sa funksional aq edhe dekorativ.

Largimi i bagëtive nga hapësirat e gjelbra.

Largimi i bagëtive nga hapësirat e gjelbra.

Drejtoria e Kontroll Territorit pranë Bashkisë Korçë ka ndërmarrë aksionin për largimin e bagëtive të imëta që kullosin në kodrat dhe hapësirat e gjelbra të qytetit. Ky fenomen ka qënë shqetësim për banorët e këtyre zonave si dhe shkak për dëmtimin e hapësirave të gjelbra. Blegtorët janë njoftuar paraprakisht për zbatimin e këtij vendimi dhe më tej do të proçedohet me masa administrative në rast se kjo problematikë do të përsëritet.

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Mendo Gjelbër-Bëje Qytetin Tënd Të Gjelbër-Jeto Gjelbër

Vullnetarët e Green Line Albania zhvilluan një takim në Bashkinë e Korçës në kuadër të iniciativës së tyre më të re Green City Albania me sloganin “Mbill një pemë sot, krijo një të ardhme nesër”, e cila ka për qëllim promovimin e konceptit të qyteteve të gjelbra dhe të qëndrueshme që jetojnë në harmoni të plotë me natyrën. 
Plani i veprimit për Qytetet e Gjelbra fokusohet në tre fusha:
 

read more
back