Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Biranj

Pastrimi i kanaleve ujitëse në fshatin Biranj

Falë punës intensive të Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike Bashkia Korçë, vazhdon pastrimi i kanaleve ujitëse për tokat bujqësore në fshatin Biranj, njësia administrative Bulgarec.

Pastrimi i zonave problematike në fshatra

Pastrimi i zonave problematike në fshatra

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Korçë ka vazhduar punën për pastrimin e zonave problematike në fshatin Drenovë, Mborje dhe Polenë. Pastrimi do të zgjerohet edhe më tej me qëllim dhënien e një pamje sa më dinjitoze në të gjitha fshatrat e Korçës. 

Mirëmbajtja e rrugëve me kalldrëm

Mirëmbajtja e rrugëve me kalldrëm

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike Bashkia Korçë ka nisur punën për riparimin e kalldrëmeve të dëmtuara në të gjitha rrugët karakteristike të qytetit. Aktualisht po punohet në lagjen 1 dhe 2, me zëvendësimin e gurëve të dëmtuar duke ruajtur cilësinë dhe ngjyrën e tyre.

Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve

Volumet e kanaleve kulluese sipas Njësive Administrative
Njësia Administrative Volumi M3        
Bulgarec 37976        
Mollaj 16709        
Drenovë 26047        
Voskop 20707        
Vithkuq   4000        
           
Volumet e kanaleve ujitëse sipas Njësive Administrative 
Njësia Administrative Volumi M3        
Bulgarec 5503        
Mollaj 5994        
Voskop 3238        
Drenovë 3135        
Vithkuq   711        
Voskopojë   182        
Lekas   300        

 

back