Pastrimi i kanaleve kullues në njësinë administrative Bulgarec

Pastrimi i kanaleve kullues në njësinë administrative Bulgarec

Gjatë punës për pastrimin e kanaleve kulluese KRA-II me gjatësi 3000 ml dhe volum 4500 m3 në rrugën e Merasë në fshatin Bulgarec. Ndërmarrja e Shërbimeve Publike krahas pastrimit të kanaleve ujitëse në fshatra filloi edhe pastrimin e kanaleve kulluese, me qëllim mënjanimin e përmbytjeve në tokat bujqësore.

Pastrimi i lumit në fshatin Dërsnik

Pastrimi i lumit në fshatin Dërsnik

Pastruam lumin në fshatin Dërsnik, njësia administrative Voskop për të mënjanuar përmbytjet. Qindra metro kub dherash dhe mbetjesh të ngurta janë hequr ditët e fundit nga lumi për ta bërë më të pastër këtë zonë. 

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Avancojnë punimet për pastrimin e kanaleve ujitëse në njësinë administrative Voskop dhe Bulgarec. Së shpejti, tek të gjitha njësitë administrative problemi i kanaleve do të gjejë zgjidhjen e munguar prej kohësh.

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve ujitëse në tokat bujqësore

Vetëm në Bashkinë Korçë përfundojnë këtë vit 160 km kanale të pastruara falë mbështetjes financiare të qeverisë.
Bashkia po investon edhe për rindërtimin e urëkalimeve të ujit në Boboshticë dhe për herë të parë uji do të shkojë edhe tek fermerët e Drenovës.

back