Pastrimi dhe riparimi i kanaleve ujitës

Pastrimi dhe riparimi i kanaleve ujitës

Ujitja e tokave të fermerëve në Bashkinë e Korçës është vlerësuar si problem themelor. Me fondin nga të ardhurat e Bashkisë Korçë prej 7.2 milion lekë vazhdon rikonstruksioni i 50 km kanal ujitës, si dhe riparimi i prizave e vendosja e 160 portave shpërndarëse të ujit. Aktualisht punohet në rrjetin ujitës të fshatit Polenë, njësia administrative Voskop. Gjatë këtyre 3 muajve është vënë në gatishmëri rrjeti, si dhe ka filluar shpërndarja e ujit për fermerët që kanë kërkuar përdorimin e tij në fshatrat Pulahë dhe Kamenicë.

Ndërhyrje në rrugët e fshatit Damianec

Ndërhyrje në rrugët e fshatit Damianec

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë vazhdon ndërhyrjet në çdo njësi administrative për ta bërë zonën e Korçës të kalueshme në çdo cep të saj. Aktualisht vazhdon puna për riparimin dhe sistemimin e rrugëve në fshatin Damianec, njësia administrative Voskop.

Pastrimi i sistemit të kanaleve kulluese në tokat bujqësore

Pastrimi i sistemit të kanaleve kulluese në tokat bujqësore

Pastruam dhe hapëm kanale të reja kulluese në fshatin Dvoran, njësia administrative Mollaj. Me punë sistematike, ky proçes vazhdon të avancojë në çdo cep të territorit të Korçës.

Sistemimi i rrugës Korçë - Drenovë

Sistemimi i rrugës Korçë - Drenovë

Filloi puna për riparimin e rrugës Korçë - Drenovë. Një rrugë e amortizuar, për vite shqetësim për banorët, sot po shkon drejt zgjidhjes, falë punës së Sektorit të Mirëmbajtjes së Rrugëve dhe Trotuarëve.
‪#‎FjalaJonePuna‬

back