Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Pastrimi i të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore.

Bashkia Korçë nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike, po kryen pastrimin e të gjithë rrjetit të kanaleve ujitëse të tokave bujqësore duke i dhënë zgjidhjen e munguar prej vitesh. Aktualisht po punohet në krahun e majtë të kanalit ujitës në fshatin Pulahë, Njësia Administrative Mollaj.

Mirembajtja e rrugeve

Sektori i mirëmbajtjes së rrugëve dhe trotuareve

Në këtë sektor punojnë 16 punonjës.
Ky sektor ka detyrë evidentimin dhe mirëmbajtjen e rrugëve dhe trotuarëve të qytetit , mbushjen e gropave të rrugëve , vendosjen e tabelave të qarkullimit rrugor si dhe punë të tjera të këtij profili në territorin e lulishteve , atë të varrezave publike dhe atyre të dëshmorëve te atdheut.
back