Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Përballimi i situatave emergjente të shkaktuara nga rreshjet.

Që prej dy vitesh po bëhet një punë e jashtëzakonshme, duke mbajtur pastër kanalet kullues për të parandaluar situata të rreshjeve të pazakonta.

read more

Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Bashkëbisedim me grupin e studentëve nga Universitet Politeknik i Worcester (WPI) në SHBA

Studentët e Universitetit Politeknik të Worcester (WPI) në SHBA, janë duke punuar bashkë me stafin e UKKO SH.A për të zhvilluar një projekt propozim për sisteme të integruar të trajtimit të ujrave të ndotura për dy fshatra të Bashkisë Korçë.

read more

Ndërtimi i unazës Korçë-Polenë-Voskop-Korçë

Ndërtimi i unazës Korçë-Polenë-Voskop-Korçë

Investimi me vlerë 4 mln $ përfshin edhe rikonstruksionin e kilometrave të parë të rrugës që të çon drejt fshatit turistik të Voskopojës.

read more

Sistemim-asfaltim i rrugëve në Lgj. 8 të qytetit

Sistemim-asfaltim i rrugëve në Lgj. 8 të qytetit

Asfaltuam 1500 m2 në rrugët "Bari Zylali" dhe "Spase Pema", në lagjen 8 të qytetit.

read more
back