"Sondazh për priotitetet e qytetarëve në lidhje me Buxhetin 2024"

Të nderuar qytetarë!

Këshilli i Bashkisë Korcë organizon një sondazh online për mbledhjen dhe identifikimin e prioriteteve të qytetarëve në lidhje me Buxhetin 2024.
Sondazhi do të jete i hapur për tu plotësuar gjatë periudhës 2 -28 Shkurt 2023.

Lutemi plotësojeni pyetesorin, në mënyrë që prioritetet tuaja të reflektohen që në fazën e hartimit të Tavaneve Përgatitore Buxhetore për PBA 2024-2026.  

Klikoni te linku më poshtë!

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=nWQNBpMs0kSCAKPrnzxBYM_YLURqjRxAuHbFb00J-HVUN1dERDM2QVNITUhXNTRaWFk2SUFPMVlGUi4u
 
Ju ftojmë të kontribuoni me mendimet tuaja nëpërmjet plotësimit të pyetesorit!  
Faleminderit!

back