Mbledhja e Këshillit Bashkiak Dt.24.11.2022

          R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

          KËSHILLI I BASHKISË KORÇË

 

                                                                                                             

      Korçë më 17.11.2022

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

                 Kryetarit të Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo 

 Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo, se ditën e Enjte , datë 24 Nëntor 2022, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:

 

read more

Njoftim për konsultim publik.

Njoftim për konsultim publik

Bashkia Korçë/Këshilli i Bashkisë Korçë,  nga data 21 nëntor 2022, zhvillojnë konsultimet publike për PBA 2023-2025 dhe Buxhetin 2023.

 

Titulli: Mbledhja e rekomandimeve për prioritetet e komunitetit për projekt buxhetin afatmesëm 2023 – 2025.

Propozuesi: Projekt aktet janë propozuar nga Ekzekutivi/Kryetari i Bashkise, Z. Sotiraq Filo.

Sqarime për projekt aktin: Relacioni sqarues i projekt aktit përcakton arsyet e paraqitura nga propozuesi i projekt aktit të cilat në mënyrë të  përmbledhur janë:

  • Nevojat e komunitetit për përmirësimin e shërbimeve publike bazuar në buxhetin 23-25

Kalendari i konsultimit: Konsultimet publike do të realizohen në Koë, duke filluar nga data 21 nëntor 2022, pranë mjediseve të bashkisë Korçë.

Banorët do të kenë mundësi të konsultojnë dokumentin e PBA 2023-2025 në linkun më poshtë

https://docs.google.com/document/d/13UVROXItEIIqMmh-HAlTaaIfËD9_LcPQ/edit

read more

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Dt.29.09.2022

          R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

          KËSHILLI I BASHKISË KORÇË

 

                                                                                                             

 

      Korçë më 22.09.2022

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

                 Kryetarit të Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo 

 

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo, se ditën e Enjte , datë 29 Shtator 2022, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:

 

read more

Mbledhja e Këshillit Bashkiak Dt.22.08.2022

          R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

          KËSHILLI I BASHKISË KORÇË

 

                                                                                                                                                                              Korçë më 17.08.2022

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

                 Kryetarit të Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo 

 

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo, se ditën e Hënë , datë 22 Gusht 2022, ora 1300  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:

 

read more
back