Sesioni i 41-të i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Strasburg

Sesioni i 41-të i Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale në Strasburg

Kryetari i bashkisë Korçë u bë pjesë e Delegacionit Shqiptar, në sesionin e 41-të të Kongresit të Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Keshillit të Europës në Strasburg. Në këtë sesion u shqyrtua edhe raporti i monitorimit të situatës së pushtetit vendor në Shqipëri, ku u vlerësua progresi i bërë deri tani, sidomos në decentralizimin e kompetencave, si dhe sfidat e së ardhmes.

Dita Europiane e Bashkëpunimit Territorial

Dita Europiane e Bashkëpunimit Territorial

Ambasadorët e Bashkimit Europian në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, zgjodhën Korçën në "Ditën Europiane të Bashkëpunimit Territorial".

read more

Ambasadori i Sllovenisë në Shqipëri viziton Bashkinë Korçë

Ambasadori i Sllovenisë në Shqipëri viziton Bashkinë Korçë

Ambasadori i Sllovenisë në Shqipëri, z. Peter Japelj, vizitoi Bashkinë Korçë. Gjatë këtij takimi u diskutua për projektet infrastrukturore të realizuara në Korçë gjatë këtyre viteve, programet sociale artistike dhe kulturore, si edhe për projekte të tjera që bashkia do të aplikojë për të rinjtë dhe zhvillimin e teknologjisë.

Kryetari i Bashkise

Kryetari i Bashkise

Sotiraq Filo është Kryetar i Bashkisë Korçë. Ai  lindi në Korçë në 23 qershor 1971. Pas përfundimit të Shkollës së Mesme “Raqi Qirinxhi” ka ndjekur studimet e larta pranë Universitetit Politeknik të Tiranës dhe është diplomuar në vitin 1994 si Ing.Elektronik. Më pas vijoi studimet pasuniversitare MBA pranë City College në Selanik.

Eksperiencat e tij në punë janë si më poshtë:

1994-1998

Banka e Kursimeve, Dega Korçë. Specialist IT

1998-2001

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega Korçë

2002-2005

Drejtor Rajonal i Raiffeisen Bank, Rajoni Korçë

2005-2007

Menaxher i Kompanisë Euroinform me aktivitet në fushën e IT

Prill 2007- Dhjetor 2013

N/Kryetar i Bashkisë Korçë

Dhjetor 2013- vazhdim

Kryetar i Bashkisë Korçë

Përsa i përket aktiviteteve shoqërore dhe politike Sotiraq Filo nga viti 2013 e në vazhdim është anëtar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Nga viti 2015 e në vazhdim ai është Anëtar i Kryesisë së Këshillit të Qarkut Korçë si dhe Anëtari delegacionit shqiptar në Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës. Gjithashtu ai zotëron trainime dhe kualifikime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në lidhje me fushat e aktivitetit të pushtetit lokal.

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back