Kryetari i Bashkise

Kryetari i Bashkise

Sotiraq Filo është Kryetar i Bashkisë Korçë. Ai  lindi në Korçë në 23 qershor 1971. Pas përfundimit të Shkollës së Mesme “Raqi Qirinxhi” ka ndjekur studimet e larta pranë Universitetit Politeknik të Tiranës dhe është diplomuar në vitin 1994 si Ing.Elektronik. Më pas vijoi studimet pasuniversitare MBA pranë City College në Selanik.

Eksperiencat e tij në punë janë si më poshtë:

1994-1998

Banka e Kursimeve, Dega Korçë. Specialist IT

1998-2001

Banka Kombëtare e Greqisë, Dega Korçë

2002-2005

Drejtor Rajonal i Raiffeisen Bank, Rajoni Korçë

2005-2007

Menaxher i Kompanisë Euroinform me aktivitet në fushën e IT

Prill 2007- Dhjetor 2013

N/Kryetar i Bashkisë Korçë

Dhjetor 2013- vazhdim

Kryetar i Bashkisë Korçë

Përsa i përket aktiviteteve shoqërore dhe politike Sotiraq Filo nga viti 2013 e në vazhdim është anëtar i Asamblesë Kombëtare të Partisë Socialiste. Nga viti 2015 e në vazhdim ai është Anëtar i Kryesisë së Këshillit të Qarkut Korçë si dhe Anëtari delegacionit shqiptar në Kongresin e Autoriteteve Lokale dhe Rajonale të Këshillit të Europës. Gjithashtu ai zotëron trainime dhe kualifikime të ndryshme brenda dhe jashtë vendit në lidhje me fushat e aktivitetit të pushtetit lokal.

E-mail: [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

back