Shtohen sipërfaqet e gjelbra.

Shtohen sipërfaqet e gjelbra.

Një hapësirë e gjelbër shtohet në një prej lagjeve karakteristike të qytetit. Filloi puna për rigjenerimin e lulishtes në lagjen 3 të qytetit. Ekipi i Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike punon çdo ditë për të përmirësuar standartet e hapësirave publike në qytet dhe Njësitë Administrative.

1000 pemë dekorative i shtohen Njësive Administrative të Bashkisë Korçë.

1000 pemë dekorative i shtohen Njësive Administrative të Bashkisë Korçë.

Puna filloi me 40 fidanë Paulonia, të cilat u mbollën në fshatin Mollaj, për të vazhduar më tej edhe në fshatra të tjerë.

Parku Japonez në Korçë

Parku Japonez në Korçë

Së shpejti një hapësirë e re e gjelbëruar do t'i shtohet qytetit të Korçës.

read more

Vazhdojnë punimet në shëtitore "Fan Noli"

Vazhdojnë punimet në shëtitore "Fan Noli"

Gjatë inspektimit të punimeve për rikonstruksionin e Shëtitores "Fan Noli". Infrastrukturë bashkëkohore, e përshtatshme për mjetet dhe këmbësorët,

read more
back