Korça e angazhuar në Planin Kombëtar të Pastrimit

Korça e angazhuar në Planin Kombëtar të Pastrimit

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike, Bashkia Korçë ka ndërhyrë gjatë këtyre ditëve për pastrimin e zonave problematike me ndotje në qytet dhe Njësitë Administrative.

read more

Pastrimi i kanaleve kullues në Ravonik dhe Kamenicë

Pastrimi i kanaleve kullues në Ravonik dhe Kamenicë

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues në të gjitha fshatrat e Njësive Administrative, duke lehtësuar punën e fermerëve në tokat bujqësore. Aktualisht po punohet në fshatin Ravonik dhe Kamenicë.

Shtrimi i rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas

Shtrimi i rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas

Vazhdojmë punën për përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e punës së fermerëve, në çdo fshat të Korçës. Aktualisht po punohet për shtrimin e rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas.

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Kamenicë

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Kamenicë

Po vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative, për sistemimin e rrugëve të parcelave. Aktualisht po punohet në fshatin Kamenicë.

back