Rehabilitimi i rrugëve të parcelave

Rehabilitimi i rrugëve të parcelave

Filluam punën për rehabilitimin e rrugëve të parcelave në fshatin Bulgarec për të lehtësuar punën e fermerëve.

Pastrimi i kanaleve kullues në Qatrom

Pastrimi i kanaleve kullues në Qatrom

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues. Aktualisht po punohet në fshatin Qatrom, Njësia Administrative Drenovë.

Pastrimi i kanaleve kullues në Lubonjë

Pastrimi i kanaleve kullues në Lubonjë

Në çdo Njësi Administrative vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues. Aktualisht po punohet në fshatin Lubonjë.

Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjet 5 dhe 13

Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjet 5 dhe 13

Pas përfundimit të fazës së parë të kanalizimeve në lagjet 5 dhe 13 në Korçë, ka filluar puna për sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve. Puna do të vazhdojë me vendosjen e bordurave të reja dhe shtrimin e pllakave.

back