Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditë

Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditë

Vazhdon puna në çdo Njësi Administrative për pastrimin e kanaleve kullues dhe vaditës, për të lehtësuar punën e fermerëve. Aktualisht po punohet për pastrimin e kanaleve kullues në fshatin Lubonjë, kanaleve vaditës në fshatin Dvoran, si edhe për pastrimin e përroit në fshatin Leshnjë.

Asfaltimi i rrugës tek ish fabrika e tullave

Asfaltimi i rrugës tek ish fabrika e tullave

Korçë - Vijon puna për asfaltimin e rrugës tek ish fabrika e tullave. Çdo ditë, punë konkrete në çdo cep të Korçës!

Pastrimi i kanaleve vaditëse në fshatin Boboshticë

Pastrimi i kanaleve vaditëse në fshatin Boboshticë

Ka filluar puna për pastrimin e kanaleve vaditëse në fshatin Boboshticë. Lehtësojmë punën e fermerëve për vaditjen e tokave bujqësore.

Dita Ndërkombëtare e Tokës

Dita Ndërkombëtare e Tokës

22 Prilli - Dita Ndërkombëtare e Tokës

Në kuadër të Ditës Ndërkombëtare të Tokës, u angazhuam për pastrimin e zonës së ish-gropës në lagjen 8 të qytetit.

read more
back