Çakullimi i rrugëve të parcelave

Çakullimi i rrugëve të parcelave

Vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Në Qatrom ka filluar puna për çakullimin e rrugëve të parcelave.

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bulgarec

Asfaltimi i rrugëve në fshatin Bulgarec

Punojmë në çdo njësi administrative për t'i kthyer kërkesat e banorëve në realitete të prekshme. Aktualisht sapo ka përfunduar asfaltimi i dy rrugëve të brendshme në fshatin Bulgarec.

Sinjalistika rrugore

Sinjalistika rrugore

Vazhdojmë punën për vijëzimet dhe vendosjen e sinjalistikës rrugore.

Vijëzime të reja në qytet

Vijëzime të reja në qytet

Vijëzime të reja në çdo rrugë të qytetit.

Më shumë siguri për jetën e qytetarëve.

back