Shtrimi i rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas

Shtrimi i rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas

Vazhdojmë punën për përmirësimin e infrastrukturës dhe lehtësimin e punës së fermerëve, në çdo fshat të Korçës. Aktualisht po punohet për shtrimin e rrugëve të parcelave në Goskovë dhe Lumalas.

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Kamenicë

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Kamenicë

Po vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative, për sistemimin e rrugëve të parcelave. Aktualisht po punohet në fshatin Kamenicë.

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Pulahë

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Pulahë

Vazhdon puna për sistemimin e rrugëve të parcelave. Aktualisht po punohet në Pulahë, Njësia Administrative Mollaj.

Sistemimi i rrugëve të parcelave në fshatin Gjonomadh

Sistemimi i rrugëve të parcelave në fshatin Gjonomadh

Vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Aktualisht po punohet në fshatin Gjonomadh për sistemimin e rrugëve të parcelave, vendosjen e tombinove dhe hapjen e kanaleve.

back