Çakullimi i rrugëve të parcelave në fshatin Kuç i Zi

Çakullimi i rrugëve të parcelave në fshatin Kuç i Zi
Vazhdojmë punën për çakullimin e rrugëve të parcelave në të gjitha fshatrat e Bashkisë Korçë.
Aktualisht po punohet në fshatin Kuç i Zi.
Çdo ditë në ndihmë të fermerëve për të lehtësuar punën e tyre.

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Turan dhe Pulahë

Pastrimi i kanaleve kullues në fshatin Turan dhe Pulahë

Vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative për t'iu ardhur në ndihmë fermerëve.

Aktualisht po punohet në fshatin Turan dhe Pulahë për pastrimin e kanaleve kullues.

Çakullimi i rrugëve të parcelave në fshatin Bulgarec

Çakullimi i rrugëve të parcelave në fshatin Bulgarec

Vijon puna për çakullimin e rrugëve të parcelave në të gjitha fshatrat e Bashkisë Korçë. Aktualisht po punohet në fshatin Bulgarec.

Çdo ditë në ndihmë të fermerëve për të lehtësuar punën e tyre.

Çakullimi i rrugëve të parcelave

Çakullimi i rrugëve të parcelave

Vazhdon puna për çakullimin e rrugëve të parcelave, për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Aktualisht po punohet në fshatin Dishnicë.

back