Sistemimi i lulishtes në lagjen 16

Sistemimi i lulishtes në lagjen 16

Filloi puna për sistemimin e lulishtes në lagjen 16 të qytetit të Korçës. Ndërhyrje do të bëhen në shtrimin e rrugicave të brendëshme me pllaka, vendosjen e ndriçuesve të rinj, riparimin e stolave, rimodelimin e sipërfaqes së gjelbër, për të kthyer çdo hapësirë në një ambinet çlodhës për çdo banor.

read more

Pastrimi i përroit të fshatit Leshnjë

Pastrimi i përroit të fshatit Leshnjë

Ndërmarrja e Shërbimeve Publike ka filluar punën për pastrimin e përroit të fshatit Leshnjë në Njësinë Administrative Vithkuq.

Sistemimi i trotuareve në lagjen 1 të qytetit të Korçës

Sistemimi i trotuareve në lagjen 1 të qytetit të Korçës

Në lagjen 1 në Korçë, vazhdon puna për sistemimin e trotuarëve në rrugët "Sotir Pujo", "Gjenovefa Leshnja" dhe "Pirro Daçolli".

Rehabilitimi i lulishtes së lagjes 16

Rehabilitimi i lulishtes së lagjes 16

Pas rehabilitimit të lulishtes së lagjes 15, filluam punën për sistemimin e lulishtes së lagjes 16 të qytetit.

read more
back