Çakullimi i rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit

Çakullimi i rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit

Filloi puna për çakullimin e rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit, si dhe sistemimin dhe shtrimin me pllaka të rrugicave të brendëshme. Puna do të vazhdojë në çdo Njësi Administrative pjesë e Bashkisë Korçë.

Asfaltimi i rrugës "Feim Zavalani"

Asfaltimi i rrugës "Feim Zavalani"

Filloi puna për asfaltimin e rrugës "Feim Zavalani" në lagjjen 17. Puna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore vazhdon në qytet dhe fshatra të Bashkisë Korçë.

Asfaltimi i unazës së fshatit Kuç

Asfaltimi i unazës së fshatit Kuç

Kryetari i Bashkisë z. Sotiraq Filo inspektoi punimet për asfaltimin e unazës së fshatit Kuç. Puna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore do të vazhdojë në çdo rrugë të qytetit dhe fshatra të Bashkisë Korçë.

Asfaltimi i rrugëve në Bulgarec

Asfaltimi i rrugëve në Bulgarec
Vazhdojmë punën për zbatimin e projektit të asfaltimit në disa rrugë të Korçës, qytet dhe fshat. Në Bulgarec inspektuam nga afër punimet për asfaltimin e tre rrugëve të brendëshme të fshatit.
back