Pastrimi i kanaleve kullues në Lubonjë

Pastrimi i kanaleve kullues në Lubonjë

Në çdo Njësi Administrative vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues. Aktualisht po punohet në fshatin Lubonjë.

Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjet 5 dhe 13

Sistemimi dhe asfaltimi i rrugëve në lagjet 5 dhe 13

Pas përfundimit të fazës së parë të kanalizimeve në lagjet 5 dhe 13 në Korçë, ka filluar puna për sistemimin dhe asfaltimin e rrugëve. Puna do të vazhdojë me vendosjen e bordurave të reja dhe shtrimin e pllakave.

Çakullimi i rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit

Çakullimi i rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit

Filloi puna për çakullimin e rrugës që lidh Polenën me varrezat e fshatit, si dhe sistemimin dhe shtrimin me pllaka të rrugicave të brendëshme. Puna do të vazhdojë në çdo Njësi Administrative pjesë e Bashkisë Korçë.

Asfaltimi i rrugës "Feim Zavalani"

Asfaltimi i rrugës "Feim Zavalani"

Filloi puna për asfaltimin e rrugës "Feim Zavalani" në lagjjen 17. Puna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore vazhdon në qytet dhe fshatra të Bashkisë Korçë.

back