Sistemimi i rrugëve të parcelave në Pulahë

Sistemimi i rrugëve të parcelave në Pulahë

Vazhdon puna për sistemimin e rrugëve të parcelave. Aktualisht po punohet në Pulahë, Njësia Administrative Mollaj.

Sistemimi i rrugëve të parcelave në fshatin Gjonomadh

Sistemimi i rrugëve të parcelave në fshatin Gjonomadh

Vazhdojmë punën në çdo Njësi Administrative për t'u ardhur në ndihmë fermerëve. Aktualisht po punohet në fshatin Gjonomadh për sistemimin e rrugëve të parcelave, vendosjen e tombinove dhe hapjen e kanaleve.

Rehabilitimi i rrugëve të parcelave

Rehabilitimi i rrugëve të parcelave

Filluam punën për rehabilitimin e rrugëve të parcelave në fshatin Bulgarec për të lehtësuar punën e fermerëve.

Pastrimi i kanaleve kullues në Qatrom

Pastrimi i kanaleve kullues në Qatrom

Vazhdon puna për pastrimin e kanaleve kullues. Aktualisht po punohet në fshatin Qatrom, Njësia Administrative Drenovë.

back