Muzeu i ri i Artit Mesjetar

Muzeu i ri i Artit Mesjetar

Falë investimit për ndërtimin e një godine me standarte bashkëkohore dhe me një stil unik arkitekturor, ky muze ka hapur dyert për vizitorët. Investimi prej 188 milionë lekësh i Bashkisë së Korçës ka parashikuar  ndërtimin e një godine me stil mesjetar.

read more

KORÇA - Kryeqendra e artit edhe kulturës së shpejti do të ketë teatrin më modern në Shqipëri.

KORÇA - Kryeqendra e artit edhe kulturës  së shpejti do të ketë teatrin më modern në Shqipëri.

134 milion lekë është vlera e investimit të Qeverisë Shqiptare dhe Bashkisë Korçë për rikonstruksionin e plotë të teatrit.

read more

Rikonstruksioni i rrugës “Don Gjon Buzuku”

Rikonstruksioni i rrugës “Don Gjon Buzuku”

81.000.000 lekë u investuan për rikonstruksionin e rrugës “Don Gjon Buzuku” dhe sheshit në krah të Poliklinikës

RIJETËZIMI I PAZARIT TË VJETËR TË KORÇËS

RIJETËZIMI I PAZARIT TË VJETËR TË KORÇËS

Pazari i Vjetër i Korçës, një element identifikues i qytetit, përmes një investimi gjigand dhe të detajuar i rikthehet lavdisë së dikurshme. Ndërhyrja në këtë monument të vyer kulturor është ndarë në disa faza të cilat u konkretizuan fillimisht përmes restaurimit të godinave me vlera historike e arkitekturore e më tej përmes planifikimit të aktivitetit që e kthen atë në një pol të ri zhvillimi ekonomik-turistik.

read more

RIJETËZIMI I SHESHIT TË XHAMISË “ILJAZ BEJ MIRAHORI”

RIJETËZIMI I SHESHIT TË XHAMISË “ILJAZ BEJ MIRAHORI”

Një tjetër vlerë i shtohet qytetit të Korçës përmes investimit prej 38 milion lekë në sheshin e xhamisë “Iljaz Bej Mirahori”. Sistemimi i gjithë hapësirës përreth kësaj xhamie e cila është monumenti më i vjetër i qytetit, ka mundësuar rikthimin e vlerave jo vetëm historike e kulturore por edhe evidentimin arkitektonik të saj. Stili unik që e bën këtë xhami ndër më të veçantat në Ballkan , i rrethuar edhe nga një hapësirë e kuruar në aspektin infrastrukturor, i rikthen asaj vendin e nderit që i takon mes objekteve të tjera të madhështisë.

read more

Bashkia Korçë së shpejti, në një godinë më të përshtatshme në shërbim të qytetarëve!

Bashkia Korçë së shpejti, në një godinë më të përshtatshme në shërbim të qytetarëve!

Bashki e hapur për qytetarët në dy godina në Zonën Këmbësore të qytetit - Projekti më i ri synon përmirësimin e standartit të shërbimeve për komunitetin duke u bërë modeli i parë i këtij lloji në Shqipëri. Punimet për përshtatjen e dy godinave fillojnë së shpejti.

 

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Rikonstruksioni i Teatrit "Andon Zako Çajupi"

Tempulli i Artit në Korçë do të shndërrohet me investimin e qeverisë shqiptare në një teatër modern, i cili do t`i përgjigjet kërkesave dhe standarteve të kohës. Ndërhyrja në pjesën e skenës dhe të ambjenteve ndihmëse të saj do të jetë kryesisht në aspektin ristrukturues përsa i përket rifiniturave, të cilat janë tashmë shumë të degraduara, por dhe në drejtim të rritjes së numrit të hapësirave ndihmëse për aktorët e deputuesit, duke e pasuruar me dhoma të reja përgatitore dhe grimi. 

 

read more

Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

Qendra Shumëfunksionale Kulturore dhe Sportive.

E quajtur ndryshe "Qyteti i Fëmijëve", një tjetër investim i rëndësishëm, që do të mundësohet nga qeveria shqiptare për zonën sportive në qytetin e Korçës. Projekt i cili do ta shndërrojë në një zonë funksionale me parametra bashkëkohorë, duke i dhënë një dimension më të gjerë zhvillimit kulturor dhe sportiv.

‪#‎QytetiPërFëmijët‬

Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Rijetëzimi i sheshit tek xhamia "Iliaz Bej Mirahori"

Avancojnë çdo ditë e më shumë punimet, për të krijuar kushte me standarte bashkëkohore. Investime që i shtojnë vlerën qytetit tonë!

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE PËR VITIN 2016

VENDIM

        Nr. 21 Datë 30.03.2016

 

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi mori në analizë relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit dhe Kontrollit të Zhvillimit të Territorit dhe Drejtoria e Financës, “Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2016”, mbështetur në: Ligjin nr. 139 datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”, neni 54/dh; Ligjin nr. 147/2015, datë 17.12.2015 “Për buxhetin e vitit 2016”; Ligjin nr. 9936 dt.26.06.2008 “Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë” i ndryshuar me Ligjin nr. 114 datë 07.12.2012; Udhëzimin standart Nr. 2 të Ministrisë së Financave, datë 06.02.2012 “Për procedurat standarte të zbatimit të buxhetit”; Udhëzimin plotësues Nr. 1, datë 15.01.2016 “Për zbatimin e buxhetit të vitit 2016”;  në kompetencat që ka, si dhe mbas diskutimeve dhe propozimeve të anëtarëve,

 

VENDOSI :

 

I.   Të miratojë   prioritetet e investimeve për vitin 2016,  të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë nga Fondi i Zhvillimit të Rajoneve si dhe nga donatorë të ndryshëm, si vijon:

Duke u mbështetur në gjendjen fizike të infrastrukturës ekzistuese, në plotësimin e nevojave në rritje për investime në infrastrukturë në territorin e ri të Bashkisë Korçë, si dhe për të krijuar një mjedis sa më funksional, estetik dhe bashkëkohor brenda këtij territori, janë parashikuar rikonstruksionet e rrugëve, shesheve dhe hapësirave publike si më poshtë:

read more
back