Shkollë e re në fshatin Kamenicë, Njësia Administrative Mollaj

Shkollë e re në fshatin Kamenicë, Njësia Administrative Mollaj

Ndërtuam ambjente të përshtatshme për 150 fëmijë dhe 15 mësues, të cilët në vazhdim do të zhvillojnë mësimin brenda çdo parametri bashkëkohor.

read more

Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës në tokat bujqësore

Pastrimi i kanaleve kullues dhe vaditës në tokat bujqësore

Në Bulgarec, Ndërmarrja e Shërbimeve Publike është duke punuar për pastrimin e kanalit kryesor kullues, i cili fillon nga kolektori i fshatit Shamoll deri në rrugën nacionale Korçë-Tiranë.

read more

Rikonstruksioni i plotë i shkollës në fshatin Lumalas

Rikonstruksioni i plotë i shkollës në fshatin Lumalas

105 fëmijë, të cilët ndjekin mësimin në shkollën e fshatit Lumalas, tani kanë një godinë të re, klasa me standarte bashkëkohore, ambjente çlodhëse dhe terrenin e tyre sportiv.

read more

Inagurimi i punimeve të blv. "Fan Noli"

Inagurimi i punimeve të blv. "Fan Noli"

Një projekt, i cili përmirësoi infrastrukturën, shtoi hapësirën e gjelbëruar si dhe rriti sigurinë e qarkullimit rrugor për këmbësorët dhe automjetet.

read more
back