Asfaltimi i rrugës "Dhimitër Denasi"

Asfaltimi i rrugës "Dhimitër Denasi"

Filloi puna për asfaltimin e rrugës "Dhimitër Denasi" në lagjen 18 të qytetit. Puna për përmirësimin e infrastrukturës rrugore do të vazhdojë në çdo rrugë të qytetit dhe fshatra të Bashkisë Korçë.

Asfaltimi i rrugëve të fshatit Drenovë

Asfaltimi i rrugëve të fshatit Drenovë

Vazhdojmë punën për transformimin e çdo fshati në Bashkinë Korçë. Ashtu sikurse premtuam, filluam punën për asfaltimin e rrugëve të brendëshme të fshatit Drenovë, për të vazhduar më pas me asfaltimin e rrugëve të fshatit Boboshticë.

Ujësjellësi i ri në fshatin Barç

Ujësjellësi i ri në fshatin Barç

Fshati Barç së shpejti do të ketë 24 orë ujë të pijshëm. Filluam punën për ndërtimin e ujësjellësit të ri në fshatin Barç.

read more

Ndërtimi i urës në fshatit Voskop

Ndërtimi i urës në fshatit Voskop

Në bashkëpunim me Ministrinë e Mbrojtjes, ka filluar puna për ndërtimin e urës në fshatin Voskop. Një tjetër premtim i mbajtur, i cili do të lehtësojë kalimin e fermerëve në tokat bujqësore.

back