Konvikti tek Rruga “Partizani”

Konvikti tek Rruga “Partizani”

.

Rikonstruksioni dhe rimodelimi i Parkut Rinia

Rikonstruksioni dhe rimodelimi i Parkut Rinia

Rimodelimi i Parkut Rinia me një sipërfaqe 9 ha dhe me vlerë prej 303 milion lekë përfshin:

1.     Hapjen e rrugës nga shkolla " Stravri Themeli" deri tek parku

2.     Ndërtimin e korsisë të bicikletave

3.     Ndërtimin e  korsisë të vrapimit

4.     Rimodelimin e Bulevardit " Rilindasit"

5.     Rikonstruksionin dhe rimodelimin e rrugicave, shëtitoreve, trotuareve dhe shesheve

6.     Ndërtimi i mureve ndricues

7.     Vendosja e stolave  monolit linear

8.     Ndërtimi i tre këndeve sportive

9.     Punime tek liqeni dhe shatrivanet e parkut 

10.   Ndërtimi i këndeve të lojrave për fëmijë

11.   Zgjerimi i rruges " Niko Kovaci"

12.   Zgjerimi i trotuarit tek rruga " Pandeli Vangjeli"

13.   Punime  për kanalizimet dhe shtrimin e rrjetit elektrik

14.   Vendosja e sistemit të ndriçimit

15.   Rigjenerimi i drurëve dhe gjelbërimit 

Investime 2014

Viti 2014 do te jete viti i zbatimit te projekteve te medha infrastrukturore ne qytetin e Korces.

Keshilli Bashkiak ka miratuar sot buxhetin per vitin 2014. Vetem gjate ketij viti me mbeshtetjen financiare te qeverise por edhe te donatoreve te huaj, do te marrin jete nje sere projektesh te medha te cilat ne total kapin shifren 18.700.000 dollare. 

-->Rikonstruksioni i Parkut "Rinia" dhe sheshit para Teatrit "A.Z.Cajupi" (vlera 5.000.000 $).
-->Rikonstruksioni i Pazarit te Vjeter (vlera 5.000.000 $).
-->Ndertimi i Tregut te Ri tek ish- UMB (vlera 700.000 $).
-->Shtrimi i rrjetit te kanalizimeve ne tre lagjet 4,10 dhe 14 te qytetit dhe rehabilitimi i rrugeve dhe shesheve (vlera       6.000.000 $).
-->Investime te tjera ne infrastrukture (vlera 2.000.000 $).

Gjate vitit 2014, do te vazhdojne te gjitha projektet e rendesishme sociale si:

-->Karta e Pensionistit,

-->Qendrat Komunitare per te Moshuarit dhe femijet ne nevoje,

-->Kitet Shkollore,

-->Kampi Veror,

Njekohesisht do te zbatohen edhe projekte te reja si:

-->Qendra Multifunksionale per femije,

-->Qendra Komunitare per Komunitetin Rom tek Sporti i Vogel etj.

Ne vemendjen e Bashkise Korce do te jene edhe ne vazhdim projektet e rendesishme kulturore dhe artistike, te cilat jo vetem gjallerojne jeten ne qytet por jane edhe nje atraksion turistik qe e ben Korcen destinacionin e turizmit vendas dhe te huaj gjate fundjaves dhe festave te medha.

Investime 2009

VENDIM
 Nr. 10,Datë 11.02.2009

PËR PËRCAKTIMIN E PRIORITETEVE TË INVESTIMEVE
PËR VITIN 2009

Këshilli i Bashkisë i qytetit të Korçës, në mbledhjen e tij të datës së sotme, pasi morri në analizë relacionin e paraqitur nga Drejtoria e Planifikimit Urban e Hartimit të Projekteve në Infrastrukturë dhe Drejtoria e Financës, ”Për përcaktimin e prioriteteve të investimeve për vitin 2009”, mbështetur në :Ligji nr. 8652 dt.31.07.2000 “ Për organizimin dhe funksionimin e Qeverisjes vendore ’’neni 32 pika dh ,ligji 9836 dt.26.11.2007 “ Për buxhetin e Shetit të vitit 2008”,Udhëzimit të Ministrave së Financës nr.4 dt.17.01.2008 “ Për zbatimin e Buxhetit të Shtetit për vitin 2008”,Udhëzim nr. 258 dt.15.02.2008 “ Për zbatimin e buxhetit të qeverisjes vendore për vitin 2008”, ligji nr. 9936 dt.26.06.2008 “ Për menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë “dhe ligji nr. 8399 dt.09.09.1998 “ Për buxhetin lokal “, në kompetencat që ka, si dhe mbas diskutimeve të anëtarëve,

VENDOSI :

I. Të miratojë prioritetet e investimeve për vitin 2009, të cilat do të financohen nga të ardhurat e Bashkisë nga Grantet Konkurruese të Qeverisë si dhe nga Donatorë të ndryshëm, si vijon :

1. Ndërtim shkolle e re e mesme me fondin prej 100.000.000 lek
2. Shtesë shkolla “Mësonjtore” me fondin prej 35.000.000 lek
3. Shtesë shkolla “Sotir Gurra” me fondin prej 40.000.000 lek
4. Rikonstruksion i palestrës së Shkollës Sotir Gura
e fondin prej 3.000.000 lek
5. Rikonstruksion i shkollës “S.Themeli” me fondin prej 20.000.000 lek
6. Rikonstruksion i palestrës së Shkollës Stavri Themeli
me fondin prej 3.000.000 lek
7. Rikonstruksion i Kopshteve 5,10,12,15 me fondin prej 18.000.000 lek
8. Paisje për shkolla e kopshte, me fondin prej 10.000.000 lek
9. Ndërtim zona këmbësore, sheshi Teatrit , shetitore
Shen Gjergji, sheshi para Katedrales me fondin prej 100.000.000 lek
10. Rikonstruksion i Bulevard Republika, shtrim, ndricim,
rikonstruksion fasada përgjatë rrugës,me fondin prej 150.000.000 lek
11. Rikonstruksion i sheshit tek Kinema Majestik 3.000.000 lek
12. Ndricimi i stadiumit ”Skënderbeu”, me fondin prej 10.000.000 lek
13. Rikonstruksion i fushës së aneksit të stadiumit,
 me fondin prej 10.000.000 lek
14. Ndërtim ambjente ndihmëse të aneksit të stadiumit,
me fondin prej 4.000.000 lek
15. Ndërtim ambjente dyqane, për banesat me qëllim
 Social lagja 10, Projekti CEB, me fondin prej 30.000.000 lek
16. Ndërtim i rrjetit inxhinierik, për banesat me qëllim
Social lagja 10, Projekti CEB, me fondin prej 1.000.000 lek
17. Studime projektime për arsimin me fondin prej 15.000.000 lek
18. Ndërtim Qendër Shëndetësore lagja 10, me fondin prej 5.000.000 lek
19. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 3 me fondin prej 7.000.000 lek
20. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 17 me fondin prej 5.000.000 lek
21. Blerje Qendër Shëndetësore lagja 9 me fondin prej 5.000.000 lek
22. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 15
 me fondin prej 25.000.000 lek
23. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 15/1
 me fondin prej 40.000.000 lek
24. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 4
 me fondin prej 18.000.000 lek
25. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 17
(Radenec), me fondin prej 45.000.000 lek
26. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 6
 me fondin prej 6.000.000 lek
27. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 16/1,
 me fondin prej 25.000.000 lek
28. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 16,
 me fondin prej 32.000.000 lek
29. Sistemim,asfaltim prapa pallateve të lagjes 12,
 me fondin prej 12.000.000 lek
30. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 10,
 me fondin prej 30.000.000 lek
31. Sistemim rrugë e lulishte tek blloku i banimit lagja 10/1,
 me fondin prej 50.000.000 lek
32. Sistemim rrugë e trotuare Rr. Stefi Lino, me fondin prej 15 000 000 lek.
33. Sistemim rruga 6 Dëshmorët, lagja 6, me fondin prej 3.000.000 lek.
34. Rikonstruksion Rrugë Trotuare shëtitore Fan Noli,
me fondin prej 40.000.000 lek
35. Rikonstruksion trotuare dhe rigjenerim i gjelbërimit të
mesit në shëtitore Fan Noli, me fondin prej 25.000.000 lek
36. Rikonstruksion salla e mledhjeve në bashki dhe zyra e Kryetarit të Bashkise me fondin prej 2.000.000 lek.
37. Rikonstruksion salla ceremonisë së martesave
me fondin prej 1.000.000 lek.
38. Studime projektime me fondin prej 15.000.000 lek.
39. Rikonstruksion i kapanonit të UMB me vlerën prej 10.000.000 lek.
40. Rikonstruksion i ambjenteve të tregut të qytetit,
me fondin prej 10.000.000 lek
41. Rikonstruksion dhe rindërtim ish konviktit të ndërtimit,
 me fondin prej 30.000.000 lek

42. Rikonstruksion i godinës së Rajonit administrativ Nr. 2
dhe garazhit tek me fondin prej 1.000.000 lek
43. Rikonstruksion i godinës së Rajonit administrativ Nr. 1
me fondin prej 1.000.000 lek
44. Rikonstruksion i fasadave të pallateve, përgjatë
 Bulevard Partizani me fondin prej 6.000.000 lek.
45. Shpronësim per Varrezat Publike me fondin prej 20.000.000 lek.
46. Rikonstuksion i salllës së koncerteve dhe nyjeve sanitare
në Pallatin e Kulturës Vangjush Mio me fondin prej 7.500.000 lek
47. Termoizolim i godinës së shkollës Raqi Qirinxhi
Me fondin prej 9.000.000 lek
48. Termoizolim i godinës së shkollës Themistokli Gërmenji
me fondin prej 6.500.000 lek
49. Termoizolim i godinës së shkollës Nuçi Naçi me
Fondin prej 4.500.000 lek
50. Rikonstruksion i fasadave dhe rrethimeve me mur guri dhe
kangjella hekuri dekorative të banesave, përgjatë rrugës
Kongresi i Përmetit, me fondin prej 35.000.000 lek
51. Rikonstruksion i ambienteve të brendshme të godinës së
 bashkisë Korçë me fondin prej 1.000.000 lek
 52. Izolim i tarracës së shkollës së mesme “ Raqi Qirinxhi “. 1.600.000 lek 53. Vendosje tabelash për emërtime bulevarde, rrugë,
parqe, sheshe për unazën e vogël me fondin prej. 70.000.000 lek
 54. Rikonstruksion i zyrës së Informacionit Turistik,
 me fondin prej 1.000.000 lek 55. Rikonstruksion i fasade dhe termoizolim taracë i
 pallatit të ish MAPO, me fondin prej 5.000.000 lek
 56. Rikonstruksion i stadiumit fusha, me fondin prej 10.000.000 lek
 57. Rikonstruksion i bulevard Gjergj Kastrioti asfaltim,
 rigjenerim i ambjenteve të gjelbra, unifikim fasadash
 me fondin prej 20.000.000 lek
58. Blerje trualli për Gjykatën e Rrethit Gjyqësor Korçë
 me fondin prej 4.000.000 lek
59. Rikonstruksion i Rrugës Sedat Babani me fondin prej 6.000.000 lek
60. Rikonstruksion i Rrugës Nënë Tereza e Avni Rustemi
 me fondin prej 20.000.000 lek

 II. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Planifikimit Urban dhe Projekteve në Infrastrukturë, Drejtoria e Financës.
 III. Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
 
KRYETARE
RAIMONDA NASE

back