INVESTIME 2006-2007

Bashkia gjate ketyre dy viteve ka kryer investime ne  objekte si sistemim,kanalizim,asfaltim rrugesh,trotuare, shkolla,institucione socialkulturoresportive(biblioteke,teater stadium,),qendra shendetesore,ambjente administrative,zyra gjendje civile,rigjenerim dhe krijim i lulishteve te reja ne qytet.

Objektet e 2006

Rik, i palestres se shkolles R .Qirinxhi 6 mil. lek
Rik, i shkolles Asdreni   17 mil lek
Sist.asf. ne shkollen e gjuheve te huaja   2 mil lek
Rik, ne shkollen Stavri Themeli  4 mil lek
Meremetim e lyerje shkolla 6 mil lek
Rruge e re lagja 16   8 mil. lek
Trotuare ne Kico Greco   6 mil lek
Sistemim asfaltim Blloku i Kolektoreve 34 mil lek
Rik, i Teatrit   6 mil lek
Sist,asfaltim i Rr,V.K.Lemi   6 mil lek
Rik, i cerdhes se qytetit  2.5 mil lek
Sis.asf. Rr Partizani   15 mil lek
Sist,asf, rr Gjon Buzuku   6 mil lek
Rik i galerise Guri Madhi  2.2 mil lek
Ndertim Qendre Shendetesore  3 mil lek
Punime ne Biblioteken e qytetit   4 mil lek
Sist,asphalt ne Varrezat Publike  2 mil lek
Riparim i rr Clirimi i Korces  1 mil lek
Ndertim fusha minifutbolli ne shkolla   2 mil lek
Lulishte e re ne lagjen 16   5 mil lek
Sist.asfalt ne lagjen 7  8.8 mi lek
Asfaltim ne Shetitore Fan Noli   2mil lek
Rik, i rr,Koli Tupa  37 mil lek  - 12 mil
Rik. I rr Theodhoraq Saro e Dhimiter Denasi  12,5 mil lek

Objektet e 2007
Rr Lefter Serafimi  2.5 mil lek
Rr Mihal Sharxhi dhe Luan Shkembi  5,8 mil lek
Rr Koli Ceku 5 mil lek
Rr Ismail Latifllari dhe Anesti Vreto 17 mil lek
Rr Riza Cerova dhe Viktimat e Boroves  6.7 mil lek
Rr.Xhafer Cenko Lubonja  14 mil lek
Rik. I Ambjenteve te Bashkise   3 mil lek
Meremetim dhe lyerje e shkollave 6 mil lek

INVESTIME 2008

Nr.
Objekti
Vlera (në lekë)
1
 
Sistemim, asfaltim, gjelbërim tek Rruga: “1 Maji” dhe Bllokbanimi Lagjia 9 (e shtrirë në dy vite)
38.5 milion
2
Sistemim dhe asfaltim tek Blloku i Banesave kolektive, Lagjia 13
( e shtrirë në dy vite)
14 milion
3
Ndërtim i Shkollës së Re, pranë Shkollës “D. Progri”
(e shtrirë në dy vite)
73.9 milion
4
Rikonstruksion e shtesë, Shkolla 9-vjecare “S.Qiriazi” (e shtrirë në dy vite)
50,1 milion
5
Sistemim-asfaltim Rruga: “10 Korriku”
13 milion
6
Sistemim –asfaltim Rruga: “Kongresi i Përmetit” ( e shtrirë në dy vjet)
20 milion
7
Shtrimi i fushës së Stadiumit “Skënderbeu”
6 milion
8
Fushë e re tenisi
15 milion
9
Rikonstruksion i Qendrës Shëndetësore, Rajoni 2
2 milion
10
Rikonstruksion i Gjendjes Civile në Bashki
2.1 milion
11
 
Rikonstruksion i ambienteve të Bashkisë: Zyra e Informacionit; Drejtoria e të Ardhurave; Ambiente Sanitare
2.5 milion
12
Studimi për Bonifikimin e Fushës Ekzistuese të Mbetjeve Urbane
20 milion
13
Blerje koshash për mbeturinat
3.4 milion
14
 
Kanalizimet dhe impianti i ujrave të përdorura (Faza 2)
në Lagjet 6,8,11,12,15,16,17
(periudha: tetor 2008-tetor 2010)
16 milion euro
15
Riparim trotuare në Pazari
2.4 milion
16
Meremetime e lyerje në shkolla
6 milion
17
Vijezimi i rrugeve dhe shesheve te qytetit
1 500 000
18.
Rikonstruksion i Shtepise Rumune
5.687.173
19.
Banesa sociale per romet
15.327.320
20.
Sistemim rruge e gjelberim Lagjia 18
4.000.000

 

 

Investimet e 2008 modeli

Investime

 

back