INVESTIME TË RËNDËSISHME NË FSHATRAT E KORÇËS

INVESTIME TË RËNDËSISHME NË FSHATRAT E KORÇËS

·         Rikonstruksion i rrugës Voskopojë – Lekas

·         Sistemim Qendra e fshatit Vithkuq

·         Mbulimi i kanalit të ujrave të zeza Boboshticë.

·         Ndërtimi i kanaleve të ujrave të bardha në Drenovë

read more

Voskopoja

370 milionë lekë është vlera që do të financohet nga Qeveria Shqiptare përmes  Fondit të  Zhvillimit të Rajoneve në Voskopojë. Ky projekt përfshin rikonstruksionin e plotë të rrugëve, qëndrës, sistemit të ndriçimit dhe restaurimin e plotë të 4 kishave Monument Kulture. Ky investim madhor do ti japë një dimension më të gjerë zhvillimit ekonomik dhe turistik të zonës.

Muzeu i ri i Artit Mesjetar

Muzeu i ri i Artit Mesjetar

Falë investimit për ndërtimin e një godine me standarte bashkëkohore dhe me një stil unik arkitekturor, ky muze ka hapur dyert për vizitorët. Investimi prej 188 milionë lekësh i Bashkisë së Korçës ka parashikuar  ndërtimin e një godine me stil mesjetar.

read more

KORÇA - Kryeqendra e artit edhe kulturës së shpejti do të ketë teatrin më modern në Shqipëri.

KORÇA - Kryeqendra e artit edhe kulturës  së shpejti do të ketë teatrin më modern në Shqipëri.

134 milion lekë është vlera e investimit të Qeverisë Shqiptare dhe Bashkisë Korçë për rikonstruksionin e plotë të teatrit.

read more
back