AKTIVITETET ARTISTIKE

 •  Koncert me vepra pianistike për dy piano.
 •  Koncert recital pianistik përkujtim.
 • Koncert për kuartet harqesh.
 • Koncert për kuintet frymor.
 • Koncert për asambël harqesh, piano.
 • Trio për violin, violençel, piano.
 • Trio koncertale violinë, violë, violençel.
 • Festivali Ndërkombëtar i Karnavaleve.
 • Kolonia Ndërkombëtare “ Ditët e Mios”.
 • Simpozium Ndërkombëtar “Skulptura e Parkut”.
 • Koncert i Ansamblit “Skënderbeu”.
 • Festivali Kombëtar i Sazeve.
 • Parada e valleve,  këngëve dhe kostumeve popullore.
 • Festivali i këngës popullore elbasanase.
 • Realizimi i bustit të muzikantit Abaz Hajro.
 • Koncert vokal instrumental.
 • Spektakël “Ballo me Maska”.
 • Prodhim i filmit dokumentar “Dritë nga Jeta” dhe veprimtaria e fotografit Gjon Mili.
 • Koncert festiv “Gëzuar”.
 • Panairi i fundvitit.

Struktura e Qendrës Kulturore Vangjush Mio

 Drejtori i përgjithshëm i Qendrës së Artit dhe Kulturës

1 Drejtori i Qendrës Kulturore

2 Përgjegjës për financat i Qendrës së artit dhe kulturës

3 Llogaritarë, Arkëtarë, Inventarizues

4 Koordinator Artistik

5 Përgjegjës i sektorit të muzikës

6 Pergjegjes i Muzeut "Bratko"

7 Pastruese

8 Garderobier, rekuizitier, magazinier dhe Ruajtes Fondi

9 Punetor Mirmbajtjeje

10 Koreograf

11 Fonist

12 Pastrues i Muzeut "Bratko"

13 Specialist "Gj. Mili", Galeria "G. Madhi"


Aktivitetet e Qëndrës Kulturore “V.Mio” mbështeten nga Bashkia Korçë  me një buxhet të aprovuar me Vendim të Këshillit Bashkiak .

Grupet artistike të  Qendrës Kulturore “ V.Mio”

1 Kori “ Lyra “ - Drigjent Jorgaq Nano ( Artist i Merituar )
2 Banda e Qytetit  - Dirigjent Pandi Bello
3 Grupi i Valleve - Koreograf Bardhyl Pojani

Këto grupe artistike janë të miratuara me vendim te Këshillit Bashkiak dhe financohen nga Bashkia.
Secili grup funksionon sipas një kontrate e cila lidhet midis drejtorit të Q.K “V.Mio” me dirigjentin përkatës dhe secilin anëtar.

back