Biblioteka Th. Mitko Korçë

Bota është e gjerë dhe e pafund. Aq më tepër e paskaj mbetet dituria njerëzore për përvetësimin e së cilës gjithë jeta e njeriut nuk do të mjaftonte. Për rrjedhojë shtrohet si domosdoshmëri përpara lexuesit shfrytëzimi i librit dhe internetit në këtë bibliotekë,e cila është syri i bukur i këtij qyteti. Parë në këtë këndvështrim biblioteka është ateljeja e një informacioni të vazhdueshëm, vend letrar dhe kulturor, pikë ankorimi me të rejat e botës që na rrethon. Përmes saj sigurohen informacione dhe ide që janë themelore për  funksionimin me sukses të shoqërisë së sotme,e cila çdo ditë e më tepër po mbështetet mbi informacion dhe dije. Kjo e fundit është faktor vendimtar konkurues në shoqërinë e informacionit. Për këtë arsye,mënyra se si kemi filluar ta  trajtojmë informacionin po merr dhe do të marrë  rëndësi përherë e më të madhe,ndërkohë që revolucioni dixhital ndikon  mbi punën dhe jetën tonë të përditshme. Për arsye ekonomike ,demokratike dhe sociale u bë i mundur shërbimi falas në internet për të gjithë abonentët në bibliotekën tonë të modernizuar.(termi bibliotekë e modernizuar-updated library-përdoret sot për të gjitha ato biblioteka publike  që operojnë si me shërbimet tradicionale,po ashtu edhe me shërbimet dhe teknologjitë e reja,siç bëjnë pjesa më e madhe e bibliotekave publike europiane.

Biblioteka publike e Korçës që mban emrin e folkloristit të shquar Thimi Mitko është krijuar në vitin 1921 nën kujdesin e Federatës “Vatra” dhe ishte vendosur pranë Bashkisë.

Në këtë periudhë kjo bibliotekë numëronte në fondin e saj 30000 libra, shumica në gjuhën frënge. Sot ajo ka në dispozicion të lexuesit mbi 200000 libra, nga të cilët 140000 janë në gjuhën shqipe, pjesa tjetër në gjuhë të huaj. Me iniciativën dhe ndihmën e bashkisë u bë edhe dixhitalizimi i gjithë fondit të librave.

Sa frekuentohet biblioteka sot?
Ç’ndryshim solli në frekuentim dixhitalizimi i fondit të librave dhe vendosja e internetit pranë kësaj biblioteke?
Përgjigjia është pozitive. Kjo ka ardhur edhe për faktin e futjes së librave të rinj në bibliotekë, si dhe 25 tituj gazetash e revistash periodike. Gjithashtu në këtë bibliotekë për ditë e më tepër shtohen dhurimet duke  na çuar kështu në atë traditë të shkëlqyer të qytetarisë korçare, e cila ka qenë dhe mbetet një vlerë e veçantë në jetën e këtij qyteti.
   
Por detyra e bibliotekës nuk konsiston vetëm në raportet bibliotekë-libër-lexues, por edhe në realizimin e aktiviteteve të ndryshme duke organizuar  promovime librash në poezi dhe prozë, Panairi i Librit, Netët Korçare të Poezisë, spektakle poetike e të tjera.
Të gjitha këto veprimtari e shkundin për mirë këtë institucion nga ngurtësia e marrëdhënieve libër-lexues, paçka se  shoqëritë demokratike të emancipuara, civilizuese dhe përparimtare vëmendjen ia kushtojnë më shumë çështjes së librit, i cili është dhe mbetet i shenjtë, është kult, para të cilit njeriu si përpara një objekti kulti ulet dhe merr modelin për ta bërë pjesë funksionale të botëkuptimit të tij.

back