Njoftim

R E P U B L I K A E S H Q I P Ë R I S Ë

         KËSHILLI I BASHKISË

      KORÇË

 

                                                                                                               Korçë më 20.08.2021

 

Lënda: Njoftim

Drejtuar: Këshilltarëve të Këshillit Bashkiak Korçë

                Kryetarit të Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo   

Njoftohen të gjithë këshilltarët e Këshillit Bashkiak Korçë dhe Kryetari i Bashkisë Korçë z.Sotiraq Filo,  se ditën e Enjte , datë26 Gusht 2021ora 1300,  do të zhvillohet mbledhja e Këshillit në sallën e Këshillit Bashkiak,  me rend dite si më poshtë:

read more

Thirrje për aplikime punësimi pranë INSTAT

Thirrje për aplikime punësimi pranë INSTAT

Në kuadër të zbatimit të projektit pilot 2021 të censit të popullsisë dhe banesave Instituti i Statistikave do të realizojë mbledhjen e të dhënave në terren për periudhën 04.10.2021 - 15.11.2021 (6 jave). Në këtë kuadër do të rekrutohen punonjës mbështetës në 9 (nëntë) bashki të territorit të vendit: Fushë Arrëz; Dibër; Durrës; Tiranë; Kamëz; Selenicë; Korcë; Pustec; Dropull. 

read more

Njoftim

SHPALLJE PËR VEND TË LIRË PUNE MJEK PEDIATËNË INSTITUCIONIN SHTËPIA E FOSHNJËS “LULET E VOGLA”

read more
back