Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zhvilluar një takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave, pjesë e Bashkisë Korçë. Një ndër pikat më emergjente që u diskutua, ishte zgjidhja e çështjes së tokave për të cilat kryepleqtë duhet të evidentojnë të gjithë përdoruesit faktikë të tokave bujqësore, të cilët janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Për fermerët që disponojnë aktin e marrjes së tokës në përdorim, bashkia do të ofrojë ndihmë pa pagesë, nëpërmjet kryerjes së planeve të rilevimit dhe ndjekjes së proçedurave në hipotekë në mënyrë që ata të pajisen me çertifikatën e pronësisë.

Fjalen e ke ti

­
Datat Lagjja Vendi
22 Shtator 1,2,3 Biblioteka “Th.Mitko”
23 Shtator 11,12 Biblioteka “Th.Mitko”
24 Shtator 14,15,16 Pasticeri “Tasho”
25 Shtator 13,4 Pasticeri “Tasho”
26 Shtator 17,8 Biblioteka “Th.Mitko”
29 Shtator 5,6 Biblioteka “Th.Mitko”
1 Tetor 7,9 Biblioteka “Th.Mitko”
2 Tetor 10,18 Parku Rinia (Restorant Skenderbeu)

­
Ora 17.00
Merrni pjese ne keto takime me mendimet,sugjerimet, dhe kontributet tuaja , per te pasur  nje qytet me te mire PER VETEN DHE FEMIJET TUAJ

I nderuar qytetar

Bashkia Korçë,në kuadër të programit “Bashkia për Qytetarët”,  ka filluar procesin e përgatitjes së:

PROJEKT- BUXHETIT PER INVESTIMET E VITIN 2009

“Buxhetimi me Pjesëmarrje” është një proces renditjeje prioritetesh dhe vendimmarrjeje i përbashkët përmes së cilit qytetarët dhe pushteti vendor vendosin bashkarisht në lidhje me akordimin përfundimtar të investimeve publike.

Në takimet e hapura që do të zhvillohen, ju do të këni mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve per 2009, dhe per te konfirmuar angazhimin tuaj në Projektet Komunitare.


back