Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Rajoni Administrativ Nr. 1

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në lagjen apo komunën ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Rajonit 1 (lagjet 1,2,3,10,11,12,) do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Mërkurë, Dt.30.11.2016, Ora:1800, Vendi i Takimit:”Qendra Komunitare e Moshës së Tretë” tek L.12, në kryqëzimi i Rr. “Veteranët” me Rr. “Janaq Kilica”.

Për një qytet më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

 

Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Tavolinë e rrumbullakët për luftën kundër dhunës me bazë gjinore

Në vazhdimësi të luftës kundër dhunës ndaj grave dhe vajzave u organizua një tavolinë e rrumbullakët në shkollën “Themistokli Gërmenji” në qytetin e Korçës. Në këtë aktivitet ishin të pranishëm punonjës të policisë, punonjës sociale, koordinatorja vendore kundër dhunës në familje e Bashkisë Korçë, shoqata “Gruaja në zhvillim”, mësues dhe nxënës të cilët ndanë midis tyre eksperiencat, diskutuan rreth dhunës në familje, legjislacionit në fuqi dhe ekipit multidisiplinar për menaxhimin e rasteve të dhunës në familje. 

Përmirëso Qytetin

Përmirëso Qytetin

“Përmirëso Qytetin”, një platformë fantastike për qytetarët dhe Bashkinë. Problematika të përditshme me mjedisin e përbashkët, ndriçimin publik, sinjalistikën rrugore, parkimin, hapësirat e gjelbra etj, tani mund të njoftohen përmes një portali ( WWW.PERMIRESOQYTETIN.AL ) nga telefoni ose kompjuteri. Gjithashtu pyetësorët dhe sondazhet në portal bëjnë të mundur pjesëmarrjen e qytetarëve në vendimmarrjet e qytetit me një klikim.

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave

Kryebashkiaku Sotiraq Filo ka zhvilluar një takim me kryepleqtë e zgjedhur të 64 fshatrave, pjesë e Bashkisë Korçë. Një ndër pikat më emergjente që u diskutua, ishte zgjidhja e çështjes së tokave për të cilat kryepleqtë duhet të evidentojnë të gjithë përdoruesit faktikë të tokave bujqësore, të cilët janë të pajisur me aktin e marrjes së tokës në pronësi. Për fermerët që disponojnë aktin e marrjes së tokës në përdorim, bashkia do të ofrojë ndihmë pa pagesë, nëpërmjet kryerjes së planeve të rilevimit dhe ndjekjes së proçedurave në hipotekë në mënyrë që ata të pajisen me çertifikatën e pronësisë.

back