Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Bulgarec

 Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në lagjen apo komunën ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Njësisë Administrative Bulgarec do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Mërkurë, Dt.07.12.2016, Ora:1400, Vendi i Takimit: Kinemaja në qendër të fshatit Bulgarec.

Për një vend më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Njësinë Administrative Drenovë

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në vendin ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Njësisë Administrative Drenovë do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Hënë, Dt.12.12.2016, Ora:1400, Vendi i Takimit: Salla e mbledhjeve në qendër të fshatit Drenovë.

Për një vend më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Rajoni Administrativ Nr. 3

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në lagjen apo komunën ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Rajonit 3 (lagjet 6,7,8,9,17,18) do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Martë, Dt.06.12.2016, Ora:1800, Vendi i Takimit: Qendra e Moshës së Tretë në Rr. ”Xh. C. Lubonja”.

Për një qytet më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

Njoftim për Buxhetimin me Pjesëmarrje në Rajoni Administrativ Nr.2

Bashkia Korçë, në kuadër të programit “Bashkia për qytetarët”, ka filluar proçesin e përgatitjes së projektbuxhetit për vitin 2017.

”Buxhetimi me Pjesëmarrje”, ju ofron mundësinë për të vendosur së bashku me pushtetin vendor qytetarëve dhe banorëve të njësive administrative të bashkisë së madhe në Korçë, të thonë fjalën e tyre dhe të votojnë për prioritetet, të cilat ata i konsiderojnë më të rëndësishme në lagjen apo komunën ku banojnë.

Në takimin e hapur që do të zhvillohet me banorët  e Rajonit 2 (lagjet 4,5,13,14,15,16) do të kemi mundësinë për të diskutuar mbi Projekt Buxhetin e Investimeve për vitin 2017.

Ju mirëpresim: Ditën e Hënë, Dt.05.12.2016, Ora:1800, Vendi i Takimit: Bar ”X Blu” në L.13, Rr. ”Kiço Drenova”.

Për një qytet më të mirë PËR VETEN DHE FËMIJËT TUAJ!

FJALËN E KE TI!

back